autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Băncii Române de Comerț Exterior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de vicepreședinte al Băncii Române de Comerț Exterior Dan Corneliu Pascariu.