autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la cererea Guvernului de a aproba trimiterea unei misiuni umanitare în Arabia Saudită
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Luând în dezbatere expunerea primului-ministru privind trimiterea unui spital de campanie și a unei unități de decontaminare chimică în Arabia Saudită,
Adunarea Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Adunarea Deputaților aprobă propunerile Guvernului României, cuprinse în expunerea primului-ministru, domnul Petre Roman, privind trimiterea a două unități militare necombatante (un spital de campanie și o unitate de decontaminare chimică), constituite pe bază de voluntariat, în Arabia Saudită, în sprijinul forțelor multinaționale din zona Golfului Persic.