autentificare cu OpenID
Lege pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 februarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 11 februarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1991 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Volumul de masă lemnoasă pe picior ce se va recolta în anul 1991 este de maximum 19 milioane m.c., din care 3 milioane m.c. vor fi pentru acoperirea nevoilor locale de lemn de foc și lemn de lucru.

Volumul anual de recoltare va scădea treptat, astfel încât în perioada 1991-1995 să nu depășească posibilitatea normală de regenerare a pădurii.

Art. 2. - Masa lemnoasă provenită din doborâturi de vânt, de zăpadă și din uscături va fi valorificată, cu prioritate, reținându-se pe picior un volum echivalent din cel prevăzut la tăiere, în cadrul aceleiași unități silvice sau pe total țară.

Art. 3. - Se abrogă, la data apariției prezentei legi, prevederile Decretului nr. 73 din 8 martie 1983 privind modificarea prețurilor la masa lemnoasă pe picior, precum și la unele produse rezultate din exploatarea și industrializarea lemnului.