autentificare cu OpenID
Lege privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcțiune în anii 1983 și 1985 de către întreprinderile de transport local
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 februarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 11 februarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcțiune în anii 1983 și 1985 de către întreprinderile de transport local și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Întreprinderile de transport local se scutesc de plata și suportarea din rezultatele financiare a sumei de 123 milioane lei, reprezentând valoarea neamortizată a autovehiculelor scoase din funcțiune în baza decretelor nr. 352/1983, nr. 113/1985 și nr. 296/1985, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie 1990.