autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea din funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se eliberează din funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni Popovici Mircea, în vederea pensionării.