autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea numărului maxim de posturi în cadrul Direcției generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se majorează cu 2.000 numărul maxim de posturi ale Direcției generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor în cadrul Direcției generale a penitenciarelor se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1991 ai Ministerului Justiției, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.