autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea bazei materiale în sectorul producției de petrol, gaze și cărbune
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Națională a României va garanta rambursarea creditelor ce urmează a fi obținute prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A. pentru importurile necesare asigurării bazei materiale în sectorul producției de petrol, gaze și cărbune, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Anexele la prezenta hotărâre se comunică celor interesați.