autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea președintelui Casei de Economii și Consemnațiuni
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numește în funcția de președinte al Casei de Economii și Consemnațiuni Eremia Nicolae.