autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea taxelor de afișaj în municipiul București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Taxa de afișaj în municipiul București este între 25 lei/mp/zi și 100 lei/mp/zi, urmând ca diferențierea să se facă de Primăria municipiului București în funcție de tipul de activitate.

Art. 2. - Se autoriză Primăria municipiului București să stabilească locurile de afișaj, unitățile în atribuțiile cărora intră organizarea și întreținerea acestor locuri, precum și faptele care constituie contravenție.

Art. 3. - În cazul contravențiilor ce se vor stabili prin decizia Primăriei municipiului București se vor aplica amenzi între 5.000 lei și 10.000 lei.

Art. 4. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se vor face potrivit Legii nr. 32/1968.

Art. 5. - Fondurile obținute potrivit art. 1 și 3 din prezenta hotărâre se fac venit la bugetul Primăriei municipiului București.

Art. 6. - Prevederile Decretului nr. 425/1981 se modifică în mod corespunzător.