autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe în proprietatea Regiei autonome a huilei Petroșani
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se trece în proprietatea Regiei autonome a huilei Petroșani - Exploatarea minieră Lupeni, fără plată, obiectivul turistic compus din Cabana Straja-Lupeni, telescaunul și cele trei teleschiuri.