autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea investițiilor Regiei autonome de electricitate „Renel” pentru anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Sursele de finanțare pentru investițiile Regiei autonome de electricitate „Renel” în anul 1991 se vor asigura astfel:

  • alocații bugetare 3.000 mil. lei
  • surse proprii 5.200 mil. lei
  • credite interne 9.480 mil. lei
  • credite externe 3.000 mil. lei
Total: 20.680 mil. lei.

Art. 2. - Sursele de finanțare menționate la art. 1 vor fi utilizate pentru continuarea execuției lucrărilor la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, la obiectele de termocentrale și amenajări hidroenergetice, retehnologizări, dezvoltări pentru sistemul energetic național, electrificări rurale, rețele de termoficare, precum și pentru unele lucrări de investiții menite să asigure continuitatea în funcționare a instalațiilor energetice.