autentificare cu OpenID
Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 februarie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 februarie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea rectificativă asupra bugetului de stat pe anul 1990 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 1990, aprobat în decembrie 1989, se modifică și se ajustează cu influențele rezultate din aplicarea măsurilor aprobate de organele provizorii ale puterii politice și executive și de noile organe alese la data de 20 mai 1990, rezultând la venituri o reducere de 66,3 miliarde lei, iar la cheltuieli o majorare de 27,1 miliarde lei.

Art. 2. - Bugetul de stat pe anul 1990, astfel modificat, însumează la venituri 338,1 miliarde lei și la cheltuieli 337,5 miliarde lei, rezultând un excedent de 552 milioane lei, care se constituie ca rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Veniturile și cheltuielile bugetului de stat pe anul 1990 se prezintă în anexa la prezenta lege.

Art. 3. - În cadrul veniturilor, impozitul pe circulația mărfurilor este stabilit la suma de 116,4 miliarde lei, impozitul pe beneficii și vărsămintele din beneficiile unităților economice de stat la suma de 65,0 miliarde lei, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat la suma de 59,2 miliarde lei și impozitul pe salarii la suma de 58,2 miliarde lei.

Celelalte impozite, taxe și venituri sunt stabilite la suma de 39,3 miliarde lei.

Art. 4. - Cheltuielile bugetului statului pe anul 1990 sunt repartizate astfel:

- în miliarde lei -
a) cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale, din care: 176,0
- alocații de la buget pentru investiții 62,0
- subvenții acordate unităților economice de stat de la buget 28,1
- cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif la unele produse și servicii 53,5
b) cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, din care pentru: 134,1
- învățământ 22,0
- sănătate 23,5
- alocații și alte ajutoare pentru copii 23,1
- asigurările sociale de stat 59,0
c) cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii 5,9
d) cheltuieli pentru apărare și pentru ordine publică 19,6
e) cheltuieli pentru alte acțiuni 2,0

Art. 5. - Defalcarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1990 pe ministere, celelalte instituții ale administrației centrale, precum și pe județe și municipiul București s-a asigurat de către Ministerul Finanțelor, în baza autorizărilor trimestriale date de Guvern.


[modificare] Anexă

Bugetul de stat pe anul 1990

- milioane lei -

1989
1990
1990
1990
Realizări
Aprobat 15 dec. 1989
Program în prețuri 30 sept. 1990
Diferențe (3-2)
Program în condiții de liberalizare a prețurilor
Diferențe (5-3)
Preliminat
1
2
3
4
5
6
7
I. Total general venituri 348.421,3 404.379 308.111,1 -96.267,9 338.087,2 29.976,1 318.248,2
1. Impozitul pe beneficii și vărsăminte din beneficiile unităților economice de stat 53.737,7 70.772 64.972,7 -5.799,3 64.972,7 - 62.986,0
2. Impozitul pe veniturile unităților cooperatiste și obștești 2.810,9 2.734 1.770,5 -963,5 1.770,5 - 1.729,0
3. Impozitul pe circulația mărfurilor 150.611,9 195.537 95.448,9 -100.088,1 116.448,9 21.000,0 114.634,0
4. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat 44.360,0 48.521 52.232,0 3.711,0 59.226,0 6.994,0 53.707,0
5. Alte vărsăminte la buget ale unităților economice 14.767,3 12.435 15.534,1 3.099,1 15.534,1 - 9.221,0
6. Vărsăminte la buget de la instituțiile de stat 5.147,2 4.203 6.747,1 2.544,1 6.767,2 20,1 5.965,1
7. Impozitul pe salarii 50.060,9 52.271 56.274,2 4.003,2 58.236,2 1.962,0 56.527,0
8. Impozitul agricol de la cooperativele agricole de producție 1.116,7 1.361 1.561,0 200,0 1.561,0 - 1.225,1
9. Impozite și taxe de la populație 6.037,7 5.985 6.228,5 243,5 6.228,5 - 6.566,0
10. Alte venituri 14.661,2 5.226 7.342,1 2.116,1 7.342,1 - 5.688,0
11. Venituri din chirii 5.163,8 5.334 - 5.334,0 - - -
II. Total cheltuieli 288.425,5 310.437 305.438,7 -4.998,3 337.535,2 32.096,5 318.248,2
A. Cheltuieli pentru finanțarea economiei naționale 161.518,2 180.806 150.316,8 -30.489,2 175.951,3 25.634,5 160.433,9
1. Alocații de la buget pentru investiții 135.299,5 154.482 62.029,4 -92.452,6 62.029,4 - 55.800,0
2. Alocații de la buget pentru reparații capitale 1.081,6 1.303 1.739,6 436,6 1.739,6 - 1.425,0
3. Alocații de la buget pentru mijloace circulante - - 100,0 100,0 100,0 - 53,0
4. Subvenții acordate unităților economice de stat de la buget - - 24.519,6 24.519,6 28.060,5 3.540,9 25.006,9
5. Cheltuieli pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la unele produse și servicii 3.751,2 3.847 33.602,9 29.755,9 53.511,6 19.908,7 48.670,1
6. Cheltuieli pentru cercetare științifică 1.076,3 950 2.026,7 1.076,7 2.110,7 84,0 1.984,0
7. Cheltuieli pentru prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 7.504,4 7.545 8.184 639,0 8.214,5 30,5 8.130,5
8. Cheltuieli pentru rezerva de stat 4.116,2 4.658 4.635,1 -22,9 5.956,8 1.321,7 5.456,7
9. Cheltuieli pentru acțiuni agrozooveterinare 2.995,8 2.800 5.294,6 2.494,6 5.444,6 150,0 5.323,0
10. Cheltuieli pentru întreținerea și repararea drumurilor și podurilor 1.867,2 1.830 3.690,0 1.860,0 4.201,3 511,3 4.197,3
11. Cheltuieli pentru acțiuni de gospodărie comunală 1.032,0 956 2.320,7 1.364,7 2.359,6 38,9 2.338,9
12. Cheltuieli pentru alte acțiuni economice de la buget 2.775,0 2.432 2.174,2 -257,8 2.222,7 48,5 2.048,5
13. Rate la credite bancare rambursate din veniturile bugetelor locale 19,0 3 - -3 - - -
B. Cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor social-culturale 107.953,1 110.375 129.835,7 19.460,7 134.050,1 4.214,4 130.667,3
1. Cheltuieli pentru învățământ 16.648,9 17.185 20.994,6 3.809,6 21.971,8 977,2 21.477,2
2. Cheltuieli pentru cultură și artă 632,4 600 1.682,6 1.082,6 1.697,6 15,0 1.615,0
3. Cheltuieli pentru sănătate 18.975,2 19.185 22.561,2 3.376,2 23.469,3 908,1 23.108,1
4. Cheltuieli pentru educație fizică și sport 112,6 139 445,0 306,0 457,1 12,1 445,0
5. Cheltuieli pentru asistență socială 482,2 487 844,8 357,8 861,3 16,5 856,5
6. Cheltuieli pentru alocații și alte ajutoare pentru copii 22.353,0 22.795 23.100,5 305,5 23.100,5 - 23.000,0
7. Cheltuieli pentru pensii și ajutoare IOVR, militari și alte persoane 2.648,8 2.773 2.965,9 192,9 3.077,1 111,2 3.041,2
8. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat 46.020,7 47.130 56.838,8 9.708,8 59.013,1 2.174,3 56.774,3
9. Alocații de la buget pentru fondul de acțiuni sociale 79,3 81 402,3 321,3 402,3 - 350,0
C. Cheltuieli pentru funcționarea organelor puterii de stat, organelor administrației de stat, organelor judecătorești și celor ale procuraturii 4.286,3 4.371,9 5.664,1 1.292,2 5.863,4 199,3 5.799,3
D. Cheltuieli pentru apărarea țării 9.513,8 9.535 11.937,7 2.402,7 14.365,2 2.427,5 14.282,0
E. Cheltuieli pentru apărarea ordinii publice 3.438,1 3.579 4.503,2 924,2 5.270,9 767,7 5.267,7
F. Cheltuieli pentru alte acțiuni 2.130,5 2.168 3.181,2 1.013,2 2.034,3 -1.146,9 1.798,0
III. Fond de rezervă/Deficit - 93.942 2.672,4 -91.269,6 552,0 -2.120,4 -
IV. Excedent 59.995,8 - - - - - -