autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modul de utilizare a sumelor valutare realizate de Uniunea arhitecților din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Uniunea arhitecților din România beneficiază de autonomie valutară deplină în utilizarea integrală a veniturilor realizate în devize liber convertibile din cotizații, donații, premii și altele asemenea, pentru acoperirea plăților sale în valută: cotizații la organizații internaționale, taxe de participare la concursuri profesionale, congrese, conferințe, simpozioane și alte reuniuni internaționale.

Art. 2. - Sumele în valută realizate din prestări de servicii și alte activități anexe vor fi utilizate în proporție de 50%, iar diferența de 50% se va deconta uniunii în lei, la cursul de schimb în vigoare la data operațiunii.