autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unui credit special unităților agricole cooperatiste pentru plata datoriilor către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui credit special, finanțat de la bugetul statului, în sumă de 2,5 miliarde lei, unităților agricole cooperatiste, având ca destinație plata datoriilor din activitatea anului 1990 către stațiunile pentru mecanizarea agriculturii.

Art. 2. - Rambursarea creditului special, inclusiv a dobânzilor aferente, se va face din resursele ce se vor constitui prin lichidarea patrimoniului cooperativelor agricole de producție ce se vor desființa, precum și din veniturile ce se vor realiza din producția curentă de către noile asociații de tip privat și societăți comerciale pe acțiuni, ce se vor înființa prin reorganizarea unităților agricole cooperatiste debitoare.

Art. 3. - Suma de 2,5 miliarde lei se va acorda de către Banca Agricolă - S.A., sub formă de credit, garantat de stat, până la recuperarea din sumele ce se vor încasa potrivit art. 2.