autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului de matematică aplicată, în subordinea Academiei Române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Institutul de matematică aplicată București, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei Române.

Art. 2. - Institutul prevăzut la art. 1 va integra personal din activitatea de cercetare din cadrul Institutului de meteorologie și hidrologie București și Institutului de cercetări de inginerie a mediului București, aflate în subordinea Ministerului Mediului, Institutului de aviație București din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei - Departamentul construcțiilor de mașini, precum și Institutului de matematică București, din subordinea Academiei Române, preluat cu posturile existente și fondul de salarizare aferent, pe bază de protocol.

Institutul de matematică aplicată București va avea numărul total de personal 25, din care 22 posturi de cercetători atestați, 1 post personal auxiliar cercetării cu studii superioare și 2 posturi personal funcțional.

Personalul preluat de institutul organizat potrivit prezentei hotărâri se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Fondurile necesare funcționării institutului de la art. 1 vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1991 aprobat de conducerea Academiei Române.

Art. 4. - Sediul provizoriu al Institutului de matematică aplicată va fi în localul Institutului de aviație București, b-dul Păcii nr. 220.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în programul și bugetul public pe anul 1991, ca urmare a prezentei hotărâri.