autentificare cu OpenID
Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Spania
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Spania, după cum urmează:

 1. Dan-Gheorghe-Lazăr Ivan - președinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Sorin-Adrian Vornicu-Nichifor - vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Petru Maior-Gregoriu - vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 4. Simion-Silviu Șomîcu - secretar - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist Democratic Român)
 5. Petre Țurlea - secretar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  Membri:
 6. Titus Raveica - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Alexandru Mînzală - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Nicolae Giurgea - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Constantin Dinu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Dan Nicolae - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 11. Mircea Voica - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 12. Gheorghe Ivan - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 13. Ion Predescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Virgil Popa - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 15. Jenică Gioacăș - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 16. Gabriel Țepelea - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 17. Bogdan Victor Grigoriu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 18. Dan Vilaia - deputat, Grupul parlamentar al Fontului Salvării Naționale
 19. Ariton Nedelcu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 20. Petru Bona - deputat, Grupul parlamentar al Fontului Salvare Naționale
 21. Gheorghe Pavel Bălan - deputat, Grupul parlamentar al Fontului Salvare Naționale
 22. Gheorghe Chivu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Democrat-Agrar din România)
 23. Stelian Ghiță Eftemie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Ioan Voicea - deputat, Grupul parlamentar Frontului Salvării Naționale
 25. Constanța Comișel - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 26. Marta Nora Țărnea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Ioan Iețcu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
 28. Elena Preda - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Petru Ștefănuț - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 30. Mircea Pavlu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Valeriu Butulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Ionel Blaga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Corneliu Constantin Ruse - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Ovidiu Corneliu Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Nicolae Petre Posea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Ioan Szilagyi - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 37. Vasile Lascu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Social-Democrat Român)
 38. Viorel Găină - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Ștefan Tîrîșescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 40. Marin Durac - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Simion Năstasă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Karoly Kerekeș - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 43. Agata Maria Iliescu (Nicolau) - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Alexandru Brezniceanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Alexandru Comănescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 46. Cantemir Gafar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 47. Ioan Cerchez - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 48. Ioan Florea - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
 49. Eugen Mitu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 50. Daniela Buruiană-Aprodu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 51. Gheorghe Simatiuc - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 52. Ștefan Dîrdală - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 53. Vasile Ciuciu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 54. Ion Bivolaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 55. Epifanie Tiberiu Maerean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 56. Ion Năstăsescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 57. Nicolae Ciocan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 58. Dumitru Beznea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 59. Nicolae Lazăr - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 60. Alexandru Nicolae Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 61. Ion Niculiță Cîndea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 62. Nichita Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc-creștin și democrat
 63. Rodica Șerbănescu - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 64. Virginica Novac - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 65. Ion Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 66. Ioan-Paul Cojocaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 67. Marius Mihail Tudor - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
 68. Horia Mircea Rusu - deputat, Partidul Național Liberal - Aripa Tânără
 69. Dinu Patriciu (Dan Costache) - deputat, Partidul Național Liberal - Aripa Tânără
 70. Vasile Sălăgean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 71. Griguță-Augustin Botiș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 72. Ioan Oltean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 73. Constantin Dragomir - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 74. Florin Constantin Baranovschi - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 75. Victor Boștinaru - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 76. Mihai Petrescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 77. Horia Florescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 78. Ion Tomescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 79. Ioan Moldovan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 80. Toader Mănăilă - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 81. Marin Stan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 82. Ioan Drăghicescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 83. Vasile Matei - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 84. Radu Mircea Ispas - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 85. Vasile Cîrjoi - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 86. Petre Gongu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 87. Constantin Berechet - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 88. Ion Zgorcea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 89. Corneliu Dorin Gavaliugov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 90. Marcel Grec - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 91. Eugenia Iorga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale