autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru constituirea Consiliului Interministerial de Coordonare Economică
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie Consiliul Interministerial de Coordonare Economică, în vederea perfecționării activității de analiză și coordonare a măsurilor ce se adoptă în scopul tranziției la economia de piață, al aplicării corelate a legislației și a hotărârilor Guvernului în domeniul economic.

Art. 2. - Consiliul Interministerial de Coordonare Economică dezbate și formulează propuneri de decizii în vederea adoptării lor de către Guvern.

Activitatea consiliului este condusă de biroul său operativ.

Art. 3. - Consiliul Interministerial de Coordonare Economică este format din:

 • membrii biroului său operativ;
 • ministrul finanțelor;
 • ministrul resurselor și industriei;
 • ministrul muncii și protecției sociale;
 • ministrul comerțului și turismului;
 • ministrul agriculturii și alimentației;
 • secretarul de stat pentru buget;
 • secretarul de stat pentru comerț exterior.

Art. 4. - Biroul operativ al Consiliului Interministerial de Coordonare Economică este format din:

 • Președinte: primul-ministru;
 • Vicepreședinte: ministru asistent al primului-ministru pentru reformă și relații cu Parlamentul;
 • Membru: ministrul de stat pentru orientarea economică;
 • Secretar: șeful Departamentului pentru strategia reformei și integrare economică.

Art. 5. - La ședințele Consiliului Interministerial de Coordonare Economică participă și guvernatorul Băncii Naționale a României, în calitate de membru asociat.

Art. 6. - În cadrul Departamentului pentru strategia reformei și integrare economică din Consiliul pentru reformă, relații și informații publice se organizează Secretariatul Consiliului Interministerial de Coordonare Economică, având drept sarcină principală pregătirea lucrărilor Consiliului Interministerial de Coordonare Economică.

Art. 7. - Prin decizia Biroului operativ al Consiliului Interministerial de Coordonare Economică, specialiștii pe probleme, membri ai Comisiei economice consultative de pe lângă Consiliul pentru Reformă, relații și informații publice, pot participa la lucrările Consiliului Interministerial de Coordonare Economică.

Art. 8. - Consiliul Interministerial de Coordonare Economică ține ședințe o dată la două săptămâni și ori de câte ori este nevoie.

Art. 9. - Ministrul asistent al primului-ministru pentru reformă și relații cu Parlamentul va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea dispozițiilor prezentei hotărâri.