autentificare cu OpenID
Hotărâre privind garantarea, de către Banca Națională a României, a rambursării unor credite
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Banca Națională a României va garanta rambursarea creditelor ce urmează a fi obținute, prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., pentru importurile necesare asigurării unor echipamente și utilaje, în sectoarele producției de cărbune, prospecțiuni și explorări geologice, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Lista importurilor pentru investiții necesare în sectoarele producției de cărbune, prospecțiuni și explorări geologice

Nr. crt. Specificație U.M. Cantitatea Valoarea
-mii dolari S.U.A.–
Departamentul minelor
1. Dotări cu mijloace auto ale carierelor de lignit buc. 181 43.800
Departamentul geologiei
1. Stație 240 canale de înregistrare date seismice cu echipament de generare de unde elastice buc. 3 15.000
2. Stație 480 canale de înregistrare date seismice cu echipament de generare de unde elastice buc. 2 14.000
3. Sistem vectorial de calcul pentru prelucrarea datelor seismice buc. 1 6.000
Total : 78.800