autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se aprobă organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român, ca unitate autonomă, nonprofit, cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în baza prevederilor Chartei Olimpice și ale statutului propriu.

Art. 2. - Comitetul Olimpic Român acționează pentru dezvoltarea și sprijinirea mișcării olimpice în România, pentru cultivarea în rândul tineretului a interesului pentru sport și a idealurilor olimpice.

Art. 3. - Comitetul Olimpic Român organizează, împreună cu federațiile naționale ale sporturilor olimpice, selecția și pregătirea sportivilor, asigurând reprezentarea țării la Jocurile Olimpice, precum și la competițiile regionale, continentale și intercontinentale, organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic.

Art. 4. - În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul Olimpic Român colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu alte instituții și organisme guvernamentale cu atribuții în domeniu, cu organizații și asociații cu caracter public sau privat.

Art. 5. - Comitetul Olimpic Român stabilește și dezvoltă relații cu Comitetul Internațional Olimpic, cu comitetele naționale olimpice și alte organisme sportive internaționale.

Art. 6. - Pentru asigurarea condițiilor de pregătire și de viață ale sportivilor, Comitetul Olimpic Român poate înființa, organiza și subvenționa centre olimpice de pregătire, ca unități subordonate.

Art. 7. - Pentru dezvoltarea sporturilor olimpice în rândul tineretului, Comitetul Olimpic Român, împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, federațiile naționale organizează și subvenționează centre naționale olimpice de pregătire a juniorilor. Ministerul Învățământului și Științei sprijină organizarea acestor centre.

Art. 8. - Comitetul Olimpic Român acordă lunar, din bugetul propriu, prime de lot olimpic sportivilor, antrenorilor și celorlalți tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizată. Valoarea acestor prime se va stabili de către comitetul executiv al Comitetului Olimpic Român. Primele acordate sportivilor nu sunt impozabile.

Art. 9. - Comitetul Olimpic Român are următoarele surse de finanțare:

  • subvenții de la bugetul de stat;
  • sponsorizări;
  • donații și contribuții în bani sau în natură, de la persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
  • venituri proprii realizate prin comercializarea emblemei olimpice, a însemnelor proprii și timbrului olimpic;
  • contribuții ale Administrației autonome a loteriilor și pronosticurilor din România;
  • acțiuni interne și internaționale;
  • alte activități economice, desfășurate conform legii.

Veniturile în valută convertibilă, realizate de Comitetul Olimpic Român, nu sunt supuse cedării cotei-părți către stat.

Art. 10. - Comitetul Olimpic Român are deschis în bancă cont propriu în lei și în valută.

Art. 11. - Structura organizatorică se stabilește în funcție de necesități, de către Comitetul executiv al Comitetului Olimpic Român. Numărul maxim de posturi este de 20.

Ținând seama de atribuțiile și specificul activității, personalul va fi încadrat, în baza ordinului președintelui Comitetului Olimpic Român, cu salarizare corespunzătoare funcțiilor și nivelului stabilit pentru Departamentul sport din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

Art. 12. - Comitetul Olimpic Român deține și utilizează parc propriu de transport, în limitele prevăzute de lege.

Art. 13. - Subvenția prevăzută pentru Comitetul Olimpic Roman în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 1991 se transferă la bugetul acestuia.

Art. 14. - În aplicarea prezentei hotărâri, Comitetul Olimpic Român poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 1991. Pe aceeași dată orice dispoziție contrară se abrogă.