autentificare cu OpenID
Decret privind numirea directorului general al Institutului de fizică atomică București
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Gheorghe Pascovici se numește în funcția de director general al Institutului de fizică atomică București, cu grad de ministru secretar de stat.