autentificare cu OpenID
Hotărâre privind subvenționarea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Guvernul subvenționează activitatea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. până la dobândirea autonomiei financiare depline.

Art. 2. - Subvenția se acordă anual și acoperă:

  • cheltuielile de salarizare potrivit schemei de încadrare anexate;
  • cheltuielile de deplasare în țara și în străinătate;
  • cheltuielile pentru dotare, chirie, întreținere și alte activități curente.

Art. 3.- Fondurile în lei și valută pentru subvenționarea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. sunt asigurate de la bugetul statului, prin Ministerul Finanțelor.

Pentru anul 1991 subvenția se va constitui atât prin preluarea fondurilor alocate inițial Ministerului Învățământului și Științei pentru subvenționarea comitetului în anul 1991, cât și prin alocarea sumelor corespunzătoare din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. - Primăria municipiului București va repartiza Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. o clădire corespunzătoare pentru organizarea sediului.

Art. 5. - Mobilierul și celelalte echipamente de la fostul Consiliu Național al Pionierilor, unde a funcționat până în decembrie 1989 U.N.I.C.E.F.-ul, care au fost preluate de către Institutul de științe pedagogice pe lângă care funcționa și Comitetul Român pentru U.N.I.C.E.F., în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 132 din 12 februarie 1990, trec în patrimoniul Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F.

Art. 6. - Activitățile Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. sunt scutite de impozite. Salariile personalului angajat sunt impozabile potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Învățământului și Științei și Primăria municipiului București vor lua măsurile necesare pentru a aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 132 din 12 februarie 1990 se abrogă.