autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru participarea la licitațiile valutare
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se împuternicește Banca Națională a României să ia măsurile necesare în vederea extinderii accesului la licitații valutare, prin intermediul băncilor autorizate, al tuturor categoriilor de persoane juridice, legal autorizate să funcționeze în România, precum și al persoanelor fizice rezidente și nerezidente în România.

Art. 2. - Participarea la licitațiile valutare a persoanelor juridice și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 se va face în condițiile din Regulamentul de efectuare a operațiunilor de schimb pe piața valutară.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.