autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea schimbării destinației unor clădiri situate în municipiul București
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă schimbarea destinației clădirilor situate în municipiul București, bloc 3 A, Splaiul Unirii nr. 6, sector 4 și bloc D 1, sc. 8, Calea Victoriei nr. 155, sector 1, din spații locuibile în spații comerciale și birouri, în vederea concesionării lor din stadiul fizic existent, conform metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990.