autentificare cu OpenID
Lege pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 martie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 21 martie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Termenul de 30 de zile prevăzut de art. 10 alin. 4 din Legea fondului funciar, nr. 18/1991, pentru introducerea și înregistrarea cererii de stabilire a dreptului de proprietate se prelungește cu 15 zile.

În mod corespunzător, se prelungesc și termenele prevăzute de art. 36 alin. 2 și art. 93 alin. 1 din aceeași lege.