autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în poligrafie
 • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează 18 societăți comerciale pe acțiuni în poligrafie, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social menționate în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din ramura poligrafiei înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează conform statutelor prevăzute în anexa nr. 2 (A[1]-S[1]).

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român.

Art. 4. - Capitalul social inițial al societății va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului, care se va finaliza în condițiile legii.

Art. 5. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni prevăzute la art. 1, întreprinderile poligrafice menționate în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul avut și sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 6. - Anexele 1 și 2 (A-S) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Anexa nr. 2 - cap. III la Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 969/31 iulie 1973 se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista unităților și subunităților ce se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni în industria poligrafică

Denumirea unității existente Denumirea societății comerciale pe acțiuni Sediul Obiectul de activitate Capitalul social
1 2 3 4 5
A. Întreprinderea poligrafică „Arta grafică” „Arta grafică” - S.A. București, calea Șerban Vodă nr. 133-135, sectorul 4 - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
72.039 mii lei
B. Întreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918” „Romcart” - S.A. București, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, sectorul 1 - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
47.726 mii lei
C. Întreprinderea poligrafică „Universul” „Universul” - S.A.
Filiale:
- Giurgiu
- Alexandria
București, str. Brezoianu nr. 23-25, sectorul 1 - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
66.200 mii lei
D. Întreprinderea poligrafică „Fabrica de timbre” „Fabrica de timbre” - S.A. București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5 - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
24.821 mii lei
E. Întreprinderea poligrafică „Banatul” Timișoara „Helicon” - S.A. Timișoara, calea Aradului nr. 1, județul Timiș - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
73.390 mii lei
F. întreprinderea poligrafică Galați „Porto-Franco” - S.A.
Filiala:
- Brăila
Galați, b-dul Coșbuc nr. 223 A
Str. Fața portului, județul Galați
- executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic.
44.998 mii lei
G. Întreprinderea poligrafică Iași „Dosoftei” - S.A.
Filiale:
-Vaslui
- Bârlad
Iași, str. 7 Noiembrie 1949, județul Iași - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic.
47.257 mii lei
H. Întreprinderea poligrafică Sibiu „Polsib” - S.A.
Filiale:
- Mediaș
- Alba Iulia
Sibiu, str. Poligrafiei nr. 3, județul Sibiu - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
66.711 mii lei
I. întreprinderea poligrafică Brașov Tipocart „Brașovia” - S.A.
Filiale:
- Făgăraș
- Miercurea-Ciuc
- Sfântu Gheorghe
- Târgu Secuiesc
Brașov, str. Zizinului nr. 119, județul Brașov - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
61.154 mii lei
J. Tipografia Constanța „Poligraf” - S.A.
Filiala:
- Tulcea
Constanța, str. I.C. Brătianu nr. 5-7, județul Constanța - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
17.251 mii lei
K. Tipografia Ploiești „Grafica Prahoveană” - S.A.
Filiala:
- Câmpina
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 29, județul Prahova - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
27.553 mii lei
L. Tipografia Arad „Gutemberg” - S.A. Arad, calea Victoriei nr. 43, județul Arad - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
16.170 mii lei
M. Tipografia Deva „Polidava” - S.A.
Filiale:
- Abrud
- Petroșani
Deva, str. 23 August nr. 257, județul Hunedoara - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
43.805 mii lei
N. Tipografia Pitești „Tiparg” - S.A.
Filiale:
- Râmnicul Vâlcea
- Câmpulung-Muscel
- Curtea de Argeș
Pitești, str. Nicolae Bălcescu nr. 93, județul Argeș - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
14.723 mii lei
O. Tipografia Suceava „Mușatinii” - S.A.
Filiale:
- Dorohoi
- Botoșani
- Câmpulung-Moldovenesc
Suceava, str. Tipografiei nr. 1, județul Suceava - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
21.656 mii lei
P. Tipografia Baia Mare „Tipomar” - S.A.
Filiala:
- Sighetu Marmației
Baia Mare, str. București nr. 25, județul Maramureș - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
11.679 mii lei
R. Tipografia Satu Mare „Someșul” - S.A.
Filiala:
- Carei
Satu Mare, str. Martirilor deportați nr. 30, județul Satu Mare - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
13.608 mii lei
S. Tipografia Târgu Mureș „Maris” - S.A.
Filiale:
- Sighișoara
- Odorheiu Secuiesc
Târgu Mureș, str. Poligrafiei nr. 3, județul Mureș - executarea de tipărituri și alte lucrări poligrafice;
- editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
- prestarea de servicii în țară și în străinătate;
- studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.
10.024 mii lei


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2]
Societății comerciale „ ............. ” - S.A.

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „ ............... ” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „ ............. ” - S.A. este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ............. . Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la registrul comerțului.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pe acțiuni îl constituie:

 • executarea de tipărituri și lucrări poligrafice;
 • editarea și comercializarea de tipărituri și produse poligrafice;
 • prestarea de servicii de specialitate în țară și în străinătate;
 • efectuarea de studii și cercetări în domeniul poligrafic sau domenii conexe.

Societatea comercială va asigura cu prioritate spațiul tipografic pentru presă, carte, imprimate tipizate necesare ministerelor, altor instituții centrale de stat, uniunilor de creație și de breaslă.

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social inițial este de ......... mii lei împărțiți în ....... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 8

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 9

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 10

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se face după procedura prevăzută de lege.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 12

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) numesc directorii și adjuncții acestora, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorii și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
f) hotărăsc cu privire la contractele de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
l) hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăsc cu privire la acționarea în judecată a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora, precum și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
n) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j) și k) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor ordinare și extraordinare se diferențiază potrivit legii.

Articolul 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Articolul 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, ca secretari, doi acționari, care să facă prezența acționarilor la adunare și să întocmească procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele adunării generale ale acționarilor ordinare și extraordinare, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu votul acționarilor reprezentând 1/3 din capitalul social.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 16

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi executate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor, conform prevederilor referitoare la organizarea și funcționarea consiliului împuterniciților statului.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, în momentul creării condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 17

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe încă 4 ani.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Fiecare administrator va trebui să depună o garanție egală cu valoarea a două salarii, care, pe perioada mandatului, se păstrează la societate și nu poate fi înstrăinată; garanția se depune înainte de intrarea în funcție a administratorului.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pentru care este ales administrator, ocupând locul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Culturii.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă sau unanimitate de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acesta se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorii și adjuncții acestora răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșelile făcute în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 18

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestora;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului și societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) stabilește tactica și strategia de marketing;
g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul anual de activitate și proiectul de buget al societății;
i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 19

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general (sau director) în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 20

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care nu pot avea nici o altă funcție în societate. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală poate numi, de asemenea, cenzori supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de intrarea în funcție, o garanție egală cu 1/3 din garanția administratorului. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

Pentru a punea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar controlează activitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social, de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 3 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 21

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 22

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație, directorul general (sau directorul) al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat da adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc se stabilesc de consiliul de administrație.

Articolul 23

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziții a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Articolul 24

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de învestiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost, al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, și vor fi publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuând-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se va face de societate în condițiile legii în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va lua măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 27

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărârea organului care a înființat societatea.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 28

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 29

Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 30

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Articolul 31

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele A-S se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.