autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numiri în funcția de adjunct al ministrului muncii și ocrotirilor sociale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de adjunct al ministrului muncii și ocrotirilor sociale:

  • Ispas Morega
  • Gheorghe Brehoi.