autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata în avans către salariați a jumătate din sumele reprezentând compensația și indexarea pe luna aprilie 1991 cuvenite ca urmare a aplicării etapei a II-a a programului de liberalizare a prețurilor și de protecție socială
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Sumele cuvenite salariaților reprezentând compensație și indexarea pe luna aprilie 1991, ca urmare a aplicării etapei a II-a a programului de liberalizare a prețurilor și de protecție socială, vor fi plătite de bănci, în cuantum de 50%, în avans, eșalonat în perioada 28 martie - 5 aprilie 1991. Restul de 50% se va plăti o dată cu chenzina a II-a a lunii aprilie sau o dată cu plata salariului pentru salariații care primesc salariul o singură dată pe lună.

Art. 2. - Societățile bancare vor eșalona plata sumelor prevăzute la articolul 1 de mai sus ținând seama de disponibilitățile societăților comerciale, regiilor, instituțiilor și organizațiilor de efectuare a plăților respective.