autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Direcției de montaj și reparații capitale utilaj energetic și tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini la Ministerul Energiei Electrice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La data prezentei hotărâri Direcția de montaj și reparații capitale utilaj energetic și tehnologic din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.

Art. 2. - Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Energiei Electrice se majorează cu numărul de posturi prevăzute în statul de funcțiuni al direcției ce se preia, inclusiv posturile de ingineri, economiști principal I și II, micșorându-se corespunzător numărul de posturi al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

Personalul care trece la Ministerul Energiei Electrice se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Energiei Electrice.