autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății comerciale „Agroexport Siloz Port Constanța” - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă majorarea capitalului social al Societății comerciale „Agroexport Siloz Port Constanța” - S.A. cu 376,5 milioane lei, corespunzător a 75.300 acțiuni a 5.000 lei fiecare, prin participarea unor acționari români și străini, potrivit anexei.


[modificare] Anexă

Lista acționarilor români și străini care participă la majorarea capitalului social al Societății comerciale „Agroexport Siloz Port Constanța” - S.A.

1. Institutul de cercetare și proiectare pentru creșterea porcinelor Periș 60 milioane lei
2. Combinatul pentru industrializarea cărnii de porc Timiș 50 milioane lei
3. Combinatul de creștere și industrializare a cărnii de porc Călărași 30 milioane lei
4. „Comaico” - S.A. 5 milioane lei
5. „Tradigrain” - S.A. - Geneva U.S.$ 5.514.285, echivalent
193 milioane lei
6. „Aichorn” - Viena U.S.$ 1.000.000, echivalent
35 milioane lei
7. „Ameropa” - Elveția U.S.$ 100.000, echivalent
3,5 milioane lei