autentificare cu OpenID
Circulară privind derularea prin bănci a operațiunilor valutare
  • semnat: Ministru asistent al primului-ministru pentru reformă și relațiile cu Parlamentul, Adrian Severin

În aplicarea dispozițiilor legale privind modul de derulare prin bănci a operațiunilor valutare se constată că unii agenți economici, în scopul sustragerii de la regimul valutar în vigoare, efectuează aceste operațiuni prin bănci din străinătate.

În funcție de specificul activității, este necesară deschiderea de conturi și în străinătate, dar numai în condițiile stabilite de Bancă Națională a României care, potrivit art. 2 din Legea privind activitatea bancară, este abilitată să stabilească reglementările în domeniul valutar și de plăți.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea privind regimul investițiilor străine, se prevede că operațiunile de încasări și plăți privind investițiile străine se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România sau cu sediul în străinătate.

Întrucât articolul respectiv se referă la operațiunile privind investițiile străine, și nu la funcționarea acestora după ce au fost realizate, rezultă că efectuarea de plăți prin conturile în valută deschise la bănci în străinătate nu privește decât actul de efectuare a investiției, astfel cum aceasta este definită la art. 1 din legea sus-menționată. Realizarea și exploatarea comercială a investiției se pot face însă numai cu respectarea regimului general de derulare a operațiunilor valutare în România.

În consecință, agenții economici în cauză pot efectua plăți prin conturi în străinătate cu autorizarea Băncii Naționale a României, ceea ce evident nu este de natură să prejudicieze interesele lor.

Față de cele arătate, organele administrației publice vor avea în vedere următoarele:

1. Regiile autonome, societățile comerciale, celelalte categorii de agenți economici și orice alte persoane juridice să deruleze operațiunile valutare prin conturi deschise la băncile comerciale românești sau sucursalele băncilor străine care funcționează în România.

2. Deschiderea de conturi în străinătate de către persoanele juridice și ceilalți agenți economici prevăzuți la pct. 1 să fie permisă numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

3. Prevederile pct. 2 nu se aplică pentru plățile efectuate de către investitorii străini în scopul realizării investiției inițiale. Aceste plăți pot fi efectuate și din conturile acestora din străinătate.