autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desărcinarea și numirea unor adjuncți ai ministrului energiei electrice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cu data prezentei hotărâri Marinoiu Marin se desărcinează din funcția de adjunct al ministrului energiei electrice.

Art. 2. - Cu aceeași dată Câmpureanu Tiberiu se numește în funcția de adjunct al ministrului energiei electrice.