autentificare cu OpenID
Hotărâre privind componența Grupului parlamentar de prietenie România - Venezuela
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă componența Grupului parlamentar de prietenie România - Venezuela, după cum urmează:

 1. Ioan Leș - președinte - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 2. Florian Serac -vicepreședinte - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 3. Ioan George Beșe -vicepreședinte - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 4. Petrișor Morar - secretar - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Frontul Democrat Român)
 5. Milenco Luchin - secretar - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale altele decât cea maghiară (Uniunea Democrată a Sârbilor din România)
  Membri:
 6. Ionel Aichimoaie - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 7. Nicolae Burcea - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 8. Petre Negru - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 9. Vasile Ion - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 10. Károly Ferencz Szabó - senator, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 11. Petru Jurcan - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 12. Dumitru Călueanu - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 13. Ionel Alexandru - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 14. Mihai Ruva - senator, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 15. Mihai Hanganu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Partidul Socialist-Democratic Român)
 16. Gheorghe Frunda - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 17. Gheorghe Voinea - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 18. Mihai Iordache - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 19. Eugenia Iorga - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 20. Alexandru Brezniceanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 21. Nicolae Băteanu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 22. Mariana Bezdadea - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Mișcarea Ecologistă din România)
 23. Ion Tomescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 24. Ioan Ardelean - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 25. Gemil Tahsin - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale altele decât cea maghiară (Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România)
 26. Adrian Săndulache - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 27. Petre Partal - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 28. Petre Nicolae Posea - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 29. Matei Heckel - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale altele decât cea maghiară (Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România)
 30. Corneliu Dorin Gavaliugov - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 31. Gheorghe Pavel - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 32. Gabriel Marinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 33. Valeriu Butulescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 34. Adrian Duță - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 35. Cornel Constantinescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 36. Daniela Buruiană Aprodu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 37. Gheorghe Marcu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 38. Dumitru Șerban - deputat Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 39. Marius Mihail Tudor - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
 40. Petru Bona - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 41. Gheorghe Pavel Bălan - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 42. Ioan Drăghicescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 43. Vasile Matei - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 44. Cantemir Gafar - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 45. Radu Grigore - deputat, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
 46. Ioan Timiș - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 47. Ion Năstăsescu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 48. Cornel Protopopescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist și social-democrat (Partidul Ecologist Român)
 49. Vasile Diacon - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 50. Nicolae Mischie - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 51. Péter Eckstein Kovács - deputat, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 52. Eugen Mitu - deputat, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 53. Gheorghe Chivu - deputat, Grupul parlamentar democrat-agrar și socialist-democrat (Frontul Democrat-Agrar din România)