autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul deputat Piticari Gheorghe, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 24 Iași, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.