autentificare cu OpenID
Decret privind acreditarea unui ambasador
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

Președintele României decretează:

Art. 1. - Se abrogă art. 2 al Decretului nr. 121 din 9 februarie 1990[1].

Art. 2. - Gheorghe Colț se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Nigeria, Republica Ghana, Republica Populară Benin, Republica Togoleză și Republica Liberia.

  1. Nota civvic: Decretul nr. 121/1990, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 84 bis din 16 iunie 1990, are un singur articol.