autentificare cu OpenID
Hotărâre privind utilizarea sumelor încasate din comercializarea energiei electrice primite, ca ajutor economic, din Germania
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Sumele încasate de la consumatori, estimate la circa 950 milioane lei, provenite din comercializarea energiei electrice primite ca ajutor economic acordat de Germania în perioada 7.01 - 31.03.1991, rămân la dispoziția Regiei autonome de electricitate „Renel” și vor fi utilizate la finanțarea lucrărilor de investiții pentru producerea energiei electrice.