autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea unor servicii de consultanță
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru finanțarea contractului de consultanță în vederea implementării programului de restructurare și privatizare încheiat cu firma Coopers and Lybrand Consultants, se alocă Agenției Naționale pentru Privatizare suma de 52.600 mii lei din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările și regularizările necesare asupra indicatorilor financiari aprobați prin bugetul pe anul 1991.