autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu activitatea persoanelor care îndeplinesc funcțiile de primar și viceprimar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937 din 11 august 1990 privind unele măsuri în legătură cu activitatea persoanelor care îndeplinesc funcțiile de prefect și subprefect se aplică și persoanelor care îndeplinesc funcțiile de primar și viceprimar.