autentificare cu OpenID
Hotărâre privind rectificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 79 din 26 ianuarie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se rectifică art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 79/1991 și art. 7 din statutul Societății comerciale „Solaris” - S.A.[1], în sensul că valoarea capitalului social este de 1.441 mii lei împărțit în 2.882 acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. - Hotelul „Astoria” și restaurantele din gările unităților de căi ferate fac parte din patrimoniul Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

  1. Nota civvic: Cele două documente menționate au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 22 din 29 ianuarie 1991.