autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Ratinex” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Ratinex” - S.A. cu sediul în municipiul București, cu filiale teritoriale potrivit anexei nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la Întreprinderea de dezinfecție, dezinsecție, deratizare București, care se desființează.

Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 30 septembrie 1990, are următoarea structură:

 • mijloace fixe la valoarea rămasă 13.213 mii lei;
 • mijloace circulante și alte active 19.670 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni la purtător și nominalizate în valoare de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. - Societatea comercială „Ratinex” - S.A. se înființează ca societate pe acțiuni cu personalitate juridică.

Obiectul de activitate este următorul:

 • executarea de dezinfecții, dezinsecții și deratizări profilactice și de necesitate, în unități de creșterea animalelor, agricole, de industrie alimentară și alte obiective din teritoriu, în cadrul acțiunilor sanitare veterinare de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și om;
 • formularea substanțelor insecticide și raticide sub formă de soluții și momeli toxice, în instalații proprii de prelucrare, precum și asigurarea distribuirii la punctele de lucru și comercializării lor.

Societatea comercială „Ratinex” - S.A. își desfășoară activitatea pe bază de contracte potrivit dispozițiilor Codului civil, Codului comercial român și statutului propriu.

Art. 3. - Societatea comercială „Ratinex” - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2.

Art. 4. - Personalul trecut la societate de la I.D.D.D. București se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariul mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Pe data prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista filialelor componente ale Societății comerciale „Ratinex” - S.A. care se înființează și a centrelor interjudețene care se desființează
Nr. crt. Denumirea filialei care se înființează
Sediul
Capital social la 30.IX.1990
-mii lei-
Centre județene care se desființează
Localitatea Județul
Total
din care:
mijloace fixe
mijloace circu-
lante
1. Filiala "Ratinex" - S.A. Alba Iulia B-dul 6 Martie nr. 77, Alba Iulia Alba
1.447
627
820
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Sibiu Calea Dumbrăvii nr. 39 Sibiu
- Hunedoara Piața 9 Mai nr. 9 Hunedoara
2. Filiala "Ratinex" - S.A. Bacău Calea Mărășești nr. 114 Bacău
976
376
600
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Neamț Str. Fermelor nr. 2 Neamț
3. Filiala "Ratinex" - S.A. Brașov Str. Feldioara nr. 20 A Brașov
1.303
893
410
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Covasna Str. Nicolae Bălcescu nr. 3, Sf. Gheorghe Covasna
- Harghita Str. Rakoși nr. 20, Odorheiu Secuiesc Harghita
4. Filiala "Ratinex" - S.A. Brăila Str. Plevnei nr. 354 Brăila
953
533
400
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Galați Str. Griviței nr. 38 Galați
5. Filiala "Ratinex" - S.A. București Str. Veseliei nr. 73, Sector V București -
2.820
1.020
1.800
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
6. Filiala "Ratinex" - S.A. Carei Str. Culturii nr. 21, Carei Satu Mare
564
164
400
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Maramureș Str. Crișan nr. 20, Baia Mare Maramureș
- Sălaj Str. 30 Decembrie nr. 178, Zalău Sălaj
7. Filiala "Ratinex" - S.A. Cluj Str. Tineretului nr. 49-51, Cluj-Napoca Cluj
1.104
304
800
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Bistrița-Năsăud Str. Drumul Tărpiului nr. 21 A Bistrița-Năsăud
- Mureș Str. Podeni nr. 10, Tg. Mureș Mureș
8. Filiala "Ratinex" - S.A. Constanța Str. 6 Martie nr. 37 Constanța
1.265
465
800
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Tulcea Str. Viticulturii nr. 12 Tulcea
9. Filiala "Ratinex" - S.A. Drobeta-Turnu Severin Str. Carol Davila nr. 1, Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
977
277
700
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Gorj Str. Victoriei 262, Tg. Jiu Gorj
10. Filiala "Ratinex" - S.A. Iași Str. Păcurari nr. 66 Iași
1.036
386
650
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Vaslui Str. Trestiana nr. 2 Vaslui
11. Filiala "Ratinex" - S.A. Ilfov Str. Griviței nr. 50 București Sector I
1.665
685
980
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Giurgiu Str. Podului nr. 1 Giurgiu
- Teleorman Str. Dunării 393, Alexandria Teleorman
12. Filiala "Ratinex" - S.A. Oradea Str. Nordului nr. 21, Oradea Bihor
1.677
1.177
500
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Arad Calea Timișoarei nr. 108 Arad
13. Filiala "Ratinex" - S.A. Pitești Calea Cîmpulung nr. 4, Pitești Argeș
1.026
266
760
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Dîmbovița Str. T. Vladimirescu nr. 173, Tîrgoviște Dîmbovița
- Vîlcea Str. Grădina Episcopiei nr. 1, Rm. Vîlcea Vîlcea
14. Filiala "Ratinex" - S.A. Ploiești Str. Țițeica nr. 28, Ploiești Prahova
2.439
1.519
920
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Buzău Str. Horticolei nr. 50 Buzău
- Vrancea Str. Republicii nr. 8, Focșani Vrancea
15. Filiala "Ratinex" - S.A. Slatina Str. Revoluției din Octombrie nr. 61, Slatina Olt
1.447
947
500
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Dolj Str. 30 Decembrie nr. 26, Craiova Dolj
16. Filiala "Ratinex" - S.A. Slobozia Str. Independenței nr. 19 A, Slobozia Ialomița
1.423
632
800
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Călărași Str. N. Bălcescu nr. 45 Călărași
17. Filiala "Ratinex" - S.A. Suceava Zona Industrială Scheia Suceava
1.895
1.395
500
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Botoșani Str. Dobrogeanu Gherea nr. 100 Botoșani
18. Filiala "Ratinex" - S.A. Timișoara Str. Ciprian Porumbescu nr. 94, Timișoara Timiș
948
348
600
Centrul interjudețean de dezinsecție, dezinfecție și deratizare
- Caraș-Severin Str. Eliberării nr. 19, Caransebeș Caraș-Severin
Total filiale:
*
*
24.974
12.034
12.940
*
Secția pentru condiționarea substanțelor toxice
*
*
7.909
1.179
6.730
*
Total general:
*
*
32.883
13.213
19.670
*


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[1] Societății comerciale pe acțiuni „Ratinex” - S.A.

Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Ratinex" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Ratinex” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, strada Tăbăcarilor nr. 6-10, sector 4. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea își desfășoară activitatea prin 18 filiale cu puncte de lucru în toate județele.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul II
Obiectul de activitate al societății
Articolul 5

Obiectul de activitate al societății este:

 • executarea de dezinfecții, dezinsecții și deratizări profilactice și de necesitate, în unități de creștere a animalelor, agricole, de industrie alimentară și alte obiective din teritoriu, în cadrul acțiunilor sanitare veterinare de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și om;
 • formularea substanțelor insecticide și raticide sub formă de soluții și momeli toxice, în instalații proprii de prelucrare, precum și asigurarea distribuirii la punctele de lucru și comercializării lor.

Societatea comercială „Ratinex” - S.A. își desfășoară activitatea pe bază de contracte și comenzi potrivit dispozițiilor Codului civil, Codului comercial și legilor române în vigoare.

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 6

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 32.883 mii lei și se compune din:

 • mijloace fixe în valoare de 13.213 mii lei;
 • mijloace circulante în valoare de 19.670 mii lei.

Capitalul social al societății este de 32.883 mii lei împărțit în 6.576 acțiuni la purtător și nominalizate în valoare de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice române, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri.

Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Reducerea va fi publicată în registrul comerțului și în Monitorul Oficial.

Articolul 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cât este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 11
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 12
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează în titlu.

Articolul 13
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau a mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 14
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica sa economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;
d) aprobă și modifică programele anuale de activitate și bugetul societății;
e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția de piață, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
g) examinează și aprobă bilanțul sau contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea filialelor societății;
i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social precum și la cesiunea acțiunilor;
j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;
l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directoriale;
n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.
Articolul 15
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de 2 feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce îi revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 16

Adunarea generală este convocată de președintele consiliului de administrație sau de unul din administratori, desemnat de președinte.

Adunarea generală ordinară are loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent, și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul următor.

Adunarea generală extraordinară se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, 2 secretari care vor verifica prezența acționarilor și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 18

Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii convocați sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei și specialiști ai societății (ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății).

Membrii consiliului împuterniciților statului numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de 2 consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sunt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt din avutul personal, viol, omor, tâlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la închiderea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentând cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de Guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 20
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un post vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, în limitele și pe baza împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa acestuia, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație, precum și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;
b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității produselor și de protecția mediului;
e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la închiderea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului societății pe anul următor;
f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
Capitolul VI
Controlul societății
Articolul 22
Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, numită în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în cadrul societății, și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 23

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, casa și evidența contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • în cazul lichidării societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 26

Exercițiul economico-financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice ale Ministerului Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Articolul 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Articolul 30

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Articolul 31

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cât timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Articolul 32

Dizolvarea societății poate avea loc în următoarele situații:

 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 • falimentul;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute în raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.