autentificare cu OpenID
Hotărâre privind programul de participări ale României la târguri și expoziții internaționale în anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă programul de participări ale României la târguri și expoziții internaționale în anul 1991, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior se însărcinează cu realizarea acestui program.

Art. 2. - Pentru acoperirea parțială a cheltuielilor în lei și valută aferente participării agenților economici în cadrul pavilioanelor naționale ale României, se alocă următoarele fonduri:

a) 30 milioane lei pentru organizarea acestor participări;
b) 1 milion dolari S.U.A. pentru închirierea și amenajarea spațiilor de expunere, regie, transportul exponatelor și al materialelor de amenajare, propagandă generală, acțiuni de protocol.

Agenții economici vor suporta cheltuielile în lei și valută privind deplasarea delegaților proprii, inclusiv diurna și cazarea în valută, acțiuni de propagandă comercială.

Art. 3. - Fondurile în lei și valută prevăzute la art. 2 alin. 1, în sumă totală de 90,0 milioane lei, din care 60,0 milioane lei echivalentul în lei al valutei, se alocă Ministerului Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului exterior, cu acoperire din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aprobarea prezentei hotărâri în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, capitolul „Cheltuieli privind alte acțiuni economice de la buget” și va modifica în mod corespunzător prevederile balanței de încasări și plăți externe.


[modificare] Anexă

Programul de participări ale României la târgurile internaționale în anul 1991
Nr. crt. Denumirea târgului Țara
———
Luna
Caracterul manifestării
—————
Modul de participare
Cheltuieli organizatorice
mii dolari mii lei
Trimestrul I
1. Abu Dhabi[1] E.A.U.
———
ianuarie
Târg bunuri de consum
—————
Birou comercial cu mostre
2,8 250
2. Cairo[1] Egipt
———
februarie
Târg general
—————
Mașini și utilaje, bunuri de consum
20,5 500
3. Basel[1] Elveția
———
martie
Târg bunuri de consum
—————
Birou comercial cu mostre
41,3 1000
4. Johannesburg[1] R.S.A.
———
martie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
7,7 200
5. Leipzig[1] Germania
———
martie
Târg general
—————
Mașini și utilaje
119,9 2500
Trimestrul II
6. Hanovra Germania
———
aprilie
Târg tehnic
—————
Mașini și utilaje
61,8 1400
7. Paris Franța
———
aprilie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
49 1250
8. Dubai E.A.U.
———
mai
Târg bunuri de consum
—————
Birou comercial cu mostre
37 550
9. Budapesta Ungaria
———
mai
Târg tehnic
—————
Mașini și utilaje
73 2100
10. Barcelona Spania
———
iunie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
27 900
11. Berlin Germania
———
iunie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
7 700
12. Milano Italia
———
iunie
Târg specializat pentru investiții, cooperare, dezvoltare
—————
Birou comercial
10 700
13. Poznan Polonia
———
iunie
Târg general
—————
Mașini și utilaje, bunuri de consum
53 2200
14. Damasc Siria
———
iunie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
30 1000
Trimestrul III
15. Izmir Turcia
———
august
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
35 1000
16. Plovdiv Bulgaria
———
septembrie
Târg tehnic
—————
Mașini și utilaje
50 2200
17. Brno R. F. Cehă și Slovacă
———
septembrie
Târg tehnic
—————
Mașini și utilaje
55 2350
18. Salonic Grecia
———
septembrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
30 1000
19. Teheran Iran
———
septembrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
60 1550
20. Zagreb Iugoslavia
———
septembrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
35 1000
21. Goteborg Suedia
———
septembrie
Târg bunuri consum
—————
Birou comercial cu mostre
30 1200
22. Viena Austria
———
septembrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
35 1050
23. Moscova U.R.S.S.
———
septembrie
Târg specializat
—————
Expoziție
40 1000
Trimestrul IV
24. Santiago de Chile Chile
———
octombrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
35 600
25. Mechelem Belgia
———
octombrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
20 1200
26. New Delhi India
———
octombrie
Târg general
—————
Birou comercial cu mostre
35 600
Total: 1.000 30.000
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Târguri la care s-a participat.