autentificare cu OpenID
Hotărâre privind angajarea rezervei bugetare pentru dotarea Gărzii financiare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Finanțelor pe anul 1991, cu suma de 400 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor legate de înființarea și funcționarea Gărzii financiare, conform anexei, cu modificarea corespunzătoare a fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.


[modificare] Anexă

Necesar de dotare pentru aparatul Gărzii financiare
(personal 1200)
I. Ținută de vară și iarnă 25 mil. lei
- costume (veston cu 2 perechi pantaloni) 1200 seturi
- manta, căciuli 1200 seturi
- cămăși 2400 bucăți
- cravate 1200 bucăți
- șepci 1200 bucăți
- pantofi 1200 perechi
- încălțăminte iarnă 1200 perechi
- curele din piele cu diagonală 1200 bucăți
- porthart din piele 1200 bucăți
- însemne (2 epoleți, 1 pajură șapcă, 1 pajură piept și 1 pajură braț) 1200 seturi
- insigne 1200 bucăți
II. Mijloace de transport 100 mil. lei
- autoturisme 300 bucăți
- carburanți și lubrifianți
III. Aparatură 50 mil. lei
- radiotelefoane portabile 500 bucăți
- radiotelefoane mobile (pe autoturisme) 300 bucăți
- radiotelefoane fixe (la sediile Gărzii) 42 bucăți
- sirene pentru autoturisme 300 bucăți
IV. Mijloace tehnice de autoapărare 5 mil. lei
V. Salarii și alte drepturi de personal 120 mil. lei
VI. Cheltuieli de întreținere și amenajări sedii 100 mil. lei
Total 400 mil. lei