autentificare cu OpenID
Hotărâre privind dotarea unităților vamale cu mijloace de transport
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă dotarea fiecărei unități vamale din subordinea Direcției generale a vămilor cu câte un mijloc de transport auto.

Tipul și marca mijlocului de transport vor fi stabilite de Ministerul Finanțelor la propunerea Direcției generale a vămilor.