autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1[1]-2.35[1]) și nr. 2 a[1].

Art. 3. - În conformitate cu art. 212 din Legea privind societățile comerciale, în perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitățile specifice conform anexelor de la art. 2 din prezenta hotărâre.

Ministerul Resurselor și Industriei, prin reprezentanții săi în consiliile împuterniciților statului, va sprijini consiliile de administrație ale societăților comerciale în luarea deciziilor privind realizarea contractelor comerciale la nivelul comenzilor lansate de Ministerul Apărării Naționale și conservarea capacităților destinate producției de apărare.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții, în balanțele materiale, se va face în conformitate cu reglementările stabilite de către guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 5. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporuri de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - În primele 6 luni de la înființare, consiliul de administrație va supune aprobării consiliului împuterniciților statului propuneri de modularizare prin reorganizare de noi societăți comerciale.

Art. 8. - Anexele nr. 1, 2 și 2 a) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

<center.Lista societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
localitatea
județul
Principalul obiect de activitate Capitalul social inițial
——————
Structura conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5 6
1. „Smr” - S.A. Balș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Balș, str. Nicolae Bălcescu nr. 208, județul Olt Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a osiilor montate, boghiurilor pentru vagoane, pieselor de schimb, inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.441,3
——————
2.190,2+713,1
Întreprinderea de osii și boghiuri Balș
2. „Indes” - S.A. Sibiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sibiu, str. Ocnei nr. 33, județul Sibiu Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate de instalații și echipamente tehnologice complexe pentru industria metalurgică, chimică, rafinării, materiale de construcții și refractare, alimentară, lanțuri cu role pentru industria extractivă și agricultură, echipamente pentru centralele nucleare electrice și hidromecanice, mașini unelte pneumatice și miniere inclusiv servicii și asistență tehnică. 2.159,6
——————
1.574,4+977,4
Întreprinderea „Independența” Sibiu
3. „Rul” - S.A. Slatina Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Slatina, str. Pitești nr. 110-112, județul Olt Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a rulmenților, componentelor, inclusiv servicii și asistență tehnică. 1.160,5
——————
337,7+91,1
Întreprinderea de rulmenți Slatina
4. „Romprim” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Olteniței nr. 388, sector 4 Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a autospecialelor, motoarelor, caroseriilor, pieselor de schimb, echipamentelor tehnologice; reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 903
——————
628,6+377
Întreprinderea de motoare Diesel București
5. „Sinterom” - S.A. Cluj-Napoca Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 12, județul Cluj Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor sinterizate din pulberi metalice și nemetalice, filtrelor sinterizate, a produselor de fricțiune sinterizate, a contactelor electrice sinterizate, a sârmelor și a altor produse din wolfram și molibden, a bujiilor, electrozilor și dispozitivelor de aprindere, a pompelor și dispozitivelor de ungere, a magneților, a SDV-urilor, a unor utilaje tehnologice specifice produselor fabricate, a lucrărilor de reparații, inclusiv servicii și asistență tehnică. 470,3
——————
379,6+120
Întreprinderea „Sinterom” Cluj-Napoca
6. „Felam” - S.A. Mediaș Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Mediaș, șos. Sibiului nr. 12, județul Sibiu Producerea și comercializarea în țară și străinătate a șuruburilor, niturilor, piulițe și alte organe de asamblare, împletituri de sârmă, construcții metalice, piese auto, utilaje specifice industriei de organe de asamblare, servicii și asistență tehnică. 461,2
——————
414,5+110,5
Întreprinderea mecanică Mediaș
7. „Bucin” - S.A. Gheorgheni Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Gheorgheni, str. Gării n. 4, județul Harghita Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate din fontă și metale neferoase, segmenților pentru motoare cu ardere internă, aparatajelor electrice de joasă tensiune, produselor de mecanică fină, aparatelor de măsură în domeniul de debite, mașinilor unelte, liniilor tehnologice, construcțiilor metalice, matrițelor și modelelor din lemn și metal, pieselor de schimb, altor produse, inclusiv servicii și asistență tehnică. 450
——————
420,2+132,2
Întreprinderea mecanică Gheorgheni
8. „Fermit” - S.A. Rîmnicu Sărat Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Rîmnicu Sărat, str. Aleea Industriei nr. 1, județul Buzău Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a materialelor de frecare (ferodouri), a materialelor de etanșare tip „Marsit”, a garniturilor de etanșare din diverse materiale, a țesăturilor de sârmă, a saboților de frână și discurilor de ambreiaj asamblate; furnizarea agentului termic pentru scopuri tehnologice și încălzire ansambluri de locuințe, inclusiv servicii și asistență tehnică. 325
——————
235,1+117,5
Întreprinderea de garnituri de frână și etanșare Rîmnicu Sărat
9. „Multimec” - S.A. Marghita Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Marghita, str. Salcâmilor nr. 10, județul Bihor Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a mașinilor-unelte, accesoriilor, pieselor de schimb; execuția de reparații, inclusiv asistență tehnică și service. 231,7
——————
228,9+171,2
Întreprinderea de mașini-unelte Marghita
10. „Rocab” - S.A. Întorsura Buzăului Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Întorsura Buzăului, str. Fabricii nr. 31, județul Covasna Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a cabinelor pentru tractoare pe roți și pe șenile, a altor piese și subansamble pentru tractoare, inclusiv servicii și asistență tehnică. 192,7
——————
176,5+53,4
Întreprinderea de piese pentru tractoare Întorsura Buzăului
11. „Energoutil-contact” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Urdăreanu nr. 32, sector 5 Lucrări de montaj, reparații capitale și curente la: utilaje și echipamente energetice în centrale termice, termoelectrice echipate cu cazane de aburi și apă fierbinte precum și cu turbine de aburi, cazane recuperatoare de aburi sau apă fierbinte; lucrări de montaj și reparații conducte de joasă, medie și înaltă presiune și temperatură; intervenții la avarii; lucrări de producție secundară; prestații pentru populație, comerț exterior. 1,8
——————
2,2+0,7
Întreprinderea-antrepriză de montaj și reparații centrale termice București, șantierul Sud 2
12. „Pifati” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Ion Urdăreanu nr. 32, sector 5 Lucrări de punere în funcțiune a generatoarelor de aburi și apă fierbinte, a instalațiilor aferente centralelor termice și instalațiilor tehnologice ce conțin utilaje specifice, arzătoare, pompe, ventilatoare, cuptoare, mori de măcinat, sisteme de conducte de apă, abur, ulei și alte fluide; prestări în domeniul public și particular, alte activități cuprinse în statutul societății, operațiuni de comerț exterior. 1,1
——————
0,9+0,5
Întreprinderea-antrepriză de montaj și reparații centrale termice București, șantierul P.I.F.
13. Țesătoria de bumbac - S.A. Țibănești Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Țibănești, comuna Țibănești, județul Iași Producerea și comercializarea în țară și străinătate de semifabricate - țesături crude din bumbac și tip bumbac, activitate import-export. 77,6
——————
65,8+11,7
Țesătoria de bumbac Țibănești
14. Filatura de bumbac - S.A. Flămînzi Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Flămînzi, str. Principală nr. 1, județul Botoșani Producerea și comercializarea în țară și străinătate a firelor clin bumbac și tip bumbac, activitate import-export. 167
——————
153,6+31,7
Filatura de bumbac Flămînzi
15. „Amit” - S A București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Sabinelor nr. 8, sector 5 Cercetare și proiectare tehnologică pentru industria textilă și pielărie: fabricarea de mașini, utilaje, instalații, accesorii și piese de schimb pentru industria textilă și pielăriei; comercializarea la intern și export a acestor produse; executare de lucrări de montaj utilaje și reparații de utilaje pentru industria textilă și pielărie; prestare de servicii în domeniul asistenței tehnice și service în țară și străinătate. 45,9
——————
120+95
Întreprinderea de accesorii metalice pentru industria textilă „Amit” București
16. „Condor” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Vergului nr. 57, sector 2 Producția de parașute; fabricația de costume compensatoare de suprasarcină pentru zbor la altitudini și viteze mari; executarea de echipamente de luptă specifice unităților de desant aerian, poliție militară, unități antiteroriste și altor unități speciale, aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații; elaborează documentația de construcție pentru produsele destinate unităților de aviație și de parașutiști în concordanță cu cerințele Ministerului Apărării Naționale sau ale altor beneficiari. 63,1
——————
11,8+80,2
Întreprinderea Tehnica confecției București
17. „Fontex” - S.A. Sighișoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Băraților nr. 2, județul Mureș Producerea și comercializarea de articole tehnice din fontă, asistență tehnică, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în acest domeniu, activitate export-import. 14,3
——————
8,9+6,6
Întreprinderea de produse metalice și piese de schimb Sighișoara
18. „Sanitaria” - S.A. Sighișoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Sighișoara, str. Zaharia Baiu nr. 8, județul Mureș Producerea și comercializarea seringilor medicale, asistență tehnică, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în acest domeniu. 4,5
——————
3,3+2,2
Întreprinderea de produse metalice și piese de schimb Sighișoara
19. „Fares” - S.A. Orăștie Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Orăștie, str. Plantelor nr. 50-52, județul Hunedoara Valorificarea superioară a plantelor medicinale și aromatice, obținerea de uleiuri esențiale, arome alimentare și odorante, în vederea comercializării lor atât la intern (pentru industria alimentară, cosmetică și de medicamente) cât și la export, alte activități, și prestări de servicii. 138,4
——————
85,3+53,1
Întreprinderea „Plafar” Orăștie
20. „Fitoterapia” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Timișoarei nr. 50, sector 6 Cultivarea, achiziționarea, prelucrarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice, precum și a subproduselor rezultate din prelucrarea acestora (uleiuri volatile, siropuri, arome etc.). 106,9
——————
58,1+69,5
Întreprinderea „Plafar” București
21. „Romflores” - S.A. Oradea Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Oradea, str. Sucevei nr. 6-12, județul Bihor Achiziționarea, producerea, transportul, industrializarea și valorificarea plantelor medicinale și aromatice, mac și ardei boia, cât și a produselor derivate din acestea, ceaiuri simple, ceaiuri combinate, uleiuri volatile, medicamente, drajeuri și bomboane, siropuri, băuturi răcoritoare și slab alcoolizate. Activitate de import-export, alte activități și prestări de servicii. 36,7
——————
24,3+12,5
Întreprinderea „Plafar” Oradea
22. „Elegant” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Lipscani nr. 18-20, sector 3 Producerea și comercializarea în țară și străinătate de produse de încălțăminte și marochinărie pe bază de comenzi, activități de export-import. 1
——————
0,9+1,5
Întreprinderea Dîmbovița - Casa de Modă comenzi încălțăminte și marochinărie
23. „Iproeb” - S.A. Bistrița Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Bistrița, str. Drumul Cetății nr. 19, județul Bistrița-Năsăud Producerea și comercializarea de conductori electrici izolați și neizolați, cabluri de tracțiune, materiale electroizolante, mijloace de automatizare și aparataj de medie și înaltă tensiune; activități de import-export. 719,1
——————
564,6+389,3
Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița
24. „Electrometal - S.A. Timișoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Circumvaluțiunii nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de: încălzitoare electrice, hidrofoare, aparataj electric, electrofiltre mobile, utilaje sudură, ghilotine, utilaje P.S.I., utilaje pentru industria alimentară; activități de import-export. 577,4
——————
283+319,7
Întreprinderea „Electrometal” Timișoara
25. „Ceraplast” - SA. Timișoara Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Timișoara, str. Cermena nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de: produse din mase plastice și porțelan electrotehnic, truse mecanice, plăcuțe de frână auto, jucării, elemente de încălzire electrice; activități de import-export. 63,9
——————
38,2+35,8
Întreprinderea „Electrometal” Timișoara
26. „Timișul” - S.A. Lugoj Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Lugoj, str. Țesătorilor nr. 1, județul Timiș Producerea și comercializarea de; rulote și dispozitive de remorcare, antene TV, filtre de praf, panouri P.S.I., instalații de transport prin vacuum, bunuri de larg consum, piese turnate din fontă; activități de import-export. 50,3
——————
24,5+36,2
Întreprinderea „Electrometal” Timișoara
27. „Rocin” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9, sector 2 Producerea și comercializarea de: tuburi cinescop monocrome pentru televizoare și monitoare; magnetoane; dispozitive de afișare; articole speciale din sticlă; contactoare cu camere de stingere în vid; prestări în domeniul cercetării, proiectării și informaticii, activități de import-export. 666,1
——————
565,9+180,5
Întreprinderea de cinescoape București
28. „Imsat” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, șos. Orhideelor nr. 27- 29 Activități de servicii în țară și străinătate în domeniul electric, automatizare, calculatoare informatică, telecomunicații, electronică industrială, energie nucleară; montaj instalații, verificare și punere în funcțiune, asistență tehnică, RK, reparare, verificare și certificare mijloace de măsurare și automatizare, în cercetări fizico-chimice, control nedistructiv, proiectare, modernizări instalații electrice și automatizare, engineering, consulting, procurement, școlarizare, marketing, studii tehnice, operațiuni export-import, comisionare, reprezentare, publicitate, elaborare și exploatare produse program, cercetare tehnologii montaj, reparații auto, servicii de transport; fabricația și comercializarea de sisteme și elemente pentru montaj, reparații auto, servicii de transport; fabricația și comercializarea de sisteme și elemente pentru montaj instalații electrice și subansamble de măsurare și automatizare; asamblarea de echipamente de automatizare și telecomunicații; execuția de confecții metalice; producerea de piese de schimb și bunuri de larg consum, precum și comercializarea acestora. 386,7
——————
199,2+697,2
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
29. „Samtronic” - S.A, Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, incinta port Constanța, Dana 30, județul Constanța Execuția de lucrări în țară și străinătate de proiectare montaj, reparații și modernizări la obiective de: instalații, echipamente energetice, electronice, telecomunicații, automatizări și informatică; efectuarea de activități de service, consulting și asistență tehnică în domeniu; producerea de bunuri de larg consum și industriale; comercializarea lor; efectuarea de servicii de transport și reparații metalice. 4
——————
4+9,9
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
30. „Marsat” - S.A. Tg. Jiu Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Tg. Jiu, str. Victoriei nr. 126, județul Gorj Activitatea de montaj instalații electrice, de automatizări și telecomunicații, puneri în funcțiune; activități de service în domeniu; execuția de echipamente electrice de automatizări și telecomunicații, confecții metalice; efectuarea de verificări și reparații metrologice, verificări PRAM, activități de reparații și service auto; elaborarea de documentație tehnică și economică în domeniul de activitate, comisionări, marketing, consulting; montaj și punere în funcțiune de instalații supravegheri, avertizare incendiu și efracție; asistență tehnică la instalații electrice de automatizări și telecomunicații, în țară și străinătate. 24,1
——————
9,8+35,3
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
31. „Control” - S.A. Ploiești Societate comercială pe acțiuni (S.A,) Ploiești, str. 23 August nr. 120, județul Prahova Servicii în țară și străinătate în domeniile: instalații electrice, automatizări, electronică industrială, tehnică de calcul, telecomunicații și activități nucleare; fabricația de sisteme pentru montaj instalații electrice și de automatizare, elemente și subansamble electrice și de automatizare; asamblarea de echipamente electrice de automatizare și telecomunicații; execuția de confecții metalice; activități de prestări servicii, service proiectare, engineering, consulting. 5,7
——————
4,1+11,8
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
32. „Amsa” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, str. București nr. 19-21, județul Constanța Fabricarea de produse industriale pentru automatizări electrice și de informatică; comercializarea de produse și efectuarea de servicii în domeniile: construcții-montaj, comerț, turism; efectuarea de lucrări de montaj, proiectare, service și asistență tehnică: executarea de lucrări de reparații și întreținere în domeniul de activitate; fabricarea de bunuri de larg consum, operațiuni de comerț exterior. 6,4
——————
1,7+26,9
întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
33. „Sintec” - S.A. Constanța Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Constanța, Bd. Mamaia nr. 271, județul Constanța Executarea de produse industriale și prestarea de lucrări în domeniile: automatizări, energie, informatică, telecomunicații, radiocomunicații, construcții și instalații; efectuarea de lucrări privind activitatea de construcții-montaj, service, asistență tehnică, engineering, reprezentare, consulting și publicitate; producerea de bunuri de larg consum; comercializarea de produse în domeniul de activitate, operațiuni de export-import 3
——————
1,6+12,2
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
34. „Master” - S.A. Midia - Năvodari Societate comercială pe acțiuni (S.A.) Năvodari, str. Platformei nr. 1, județul Constanta Executarea de lucrări privind: construcții-montaj, service, asistență tehnică, engineering, reprezentare, consulting, proiectare și publicitate; prestarea de servicii în domeniile: automatizări, informatică, energie, telecomunicații, radiocomunicații. instalații auto; efectuarea de lucrări în domeniile: construcții metalice, tâmplărie, control nedistructiv; executarea de produse industriale și bunuri de larg consum; comercializarea acestor produse, operațiuni de export-import. 10,5
——————
7,8+20,1
Întreprinderea-antrepriză de montaj și service pentru automatizări și telecomunicații București
35. „Precizia” - S.A. București Societate comercială pe acțiuni (S.A.) București, str. Teodosie Rudeanu nr. 12-14 Producerea și comercializarea de mașini și utilaje pentru construcția de mașini și mecanică fină, bunuri și servicii de larg consum, activități de proiectare și service în domeniu; activități de import-export. 154,5
——————
101,6+103,5
Întreprinderea Precizia București


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale .........

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială ...........

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială ................... este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ...................., str. ............... nr. ...., sector ........... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății

Scopul societății este:

...............................................................................................................

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

................................................................................................................

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ........ mil. lei împărțit în ........ acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

e) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale fi a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele j), k) și l), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 13 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele, care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența articolului 18 alineatul 4 precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Până la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație, stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Articolul 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

  • imposibilitatea realizării obiectului social;
  • hotărârea adunării generale;
  • faliment;
  • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
  • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile specifice menționate în anexa nr. 2 a).

  1. 1,0 1,1 1,2 Anexele nr. 2.1-2.35 și nr. 2 a) se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
  2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.