autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în domeniul construcțiilor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni ca persoane juridice, având denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit art. 1, își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, activitate care se va finaliza până la data de 31 decembrie 1990.

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează în conformitate cu statutele din anexele nr. 2/1[1]-2/28[1].

Art. 4. - În perioada în care capitalul social este deținut integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile specifice prevăzute în statutul societății.

Art. 5. - Pe data constituirii societăților comerciale pe acțiuni unitățile economice de stat menționate la rubrica nr. 5 din anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților economice de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale pe acțiuni nou înființate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 6. - Personalul trecut la societățile comerciale înființate se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și de sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și nr. 2/1-2/28 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții centrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează în domeniul construcțiilor

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Obiectul de activitate Sediul societății comerciale care se înființează Valoarea capitalului social inițial - total din care:

a) fonduri - fixe

b) mijloace circulante

- mil. lei -

Unitatea economică care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5
1. „Apullum” - S.A. Execută lucrări de construcții-montaj, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții-montaj; prestări servicii de mecanizare și transport. Alba Iulia, str. Clujului nr. 27, județul Alba 75,781

din care:

a) 21,150

b) 54,631

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
2. „Aci Bistrița” - S.A; Execută lucrări de construcții-montaj, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții-montaj; prestări servicii de mecanizare și transport. Bistrița, str. Zefirului nr. 1, județul Bistrița-Năsăud 51,218

din care:

a) 37,083

b) 14,135

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
3. „Acsa” - S.A. Execută lucrări de construcții-montaj, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții-montaj; prestări servicii de mecanizare și transport. Câmpia Turzii, strada Câmpului nr. 2, județul Cluj 91,503

din care:

a) 32,158

b) 59,345

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
4. „Aci Cluj” - S.A. Execută lucrări de construcții-montaj, reparații construcții, realizare și comercializare de produse necesare activității de construcții-montaj. Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180, județul Cluj 75,459

din care:

a) 27,893

b) 47,566

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
5. „Aci Mureș” - S.A. Execută lucrări de construcții-montaj, reparații construcții, realizare și comercializare de produse necesare activității de construcții-montaj; prestări de servicii de mecanizare și transport. Tîrgu Mureș, str. Depozitelor nr. 4, județul Mureș 52,908

din care:

a) 23,106

b) 29,802

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
6. „Aci Porolissum” - S.A. Execută lucrări de construcții, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții, prestări servicii de mecanizare și transport. Zalău, str. Valea Miței, nr. 1, județul Sălaj 47,347

din care:

a) 34,329

b) 13,018

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
7. „Aci Valea Jiului” - S.A. Execută lucrări de construcții, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții; prestări servicii de mecanizare și transport. Petroșani, str. Vasile Roaită nr. 12, județul Hunedoara 66,227

din care:

a) 42,880

b) 23,339

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
8. „Ami Ardeal” - S.A. Execută lucrări și proiectare de instalații, montaje, reparații construcții; realizare și comercializare confecții metalice și aparataje. Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 7, județul Cluj 43,768

din care:

a) 20,382

b) 33,386

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
9. „Tci Contractor General” - S.A. Realizare în țară și străinătate de: lucrări de construcții, reparații construcții, realizare și comercializare de materiale și produse necesare activității de construcții, proiectare în construcții, consulting, prestații în informatică, marketing, ofertare și contractare, servicii tehnice, economice, asigurare mijloace și resurse pentru construcții, prestări de servicii de mecanizare și transport, asistență tehnică, cazare, cantine, agrement în domeniul construcțiilor. Cluj-Napoca, str. Tineretului nr. 2, județul Cluj 380,260

din care:

a) 263,095

b) 117,165

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Cluj
10. „Cocc” - S.A. Consultanță în organizare și conducere în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice; elaborare documentații de licitație-ofertare, organizare de licitații în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice. Cercetare, proiectare și aplicare de sisteme informaționale și informatice de interes național și local în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice. Formare și perfecționare de personal în domeniul construcțiilor și lucrărilor publice, inclusiv servicii pentru aceste activități; consultanță pentru organizarea și desfășurarea activităților proprii ale organizațiilor de construcții pentru formarea și perfecționarea personalului. Servicii de prelucrare automată a datelor. Activități și servicii de natura celor prevăzute mai sus pentru diverse organizații și asociații de stat și particulare, din țară și străinătate. București, Calea Griviței nr. 6-10, sector 1 45,218

din care:

a) 35,406

b) 5,900

Centrul de organizare și cibernetică în construcții București
11. „Stizo” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice sau fizice de: lucrări de structuri înalte, precomprimări, izolații, îmbunătățirea terenurilor de fundare, reparații curente și capitale; realizare și comercializare de materiale, utilaje și piese de schimb, produse de societatea comercială sau terți, necesare activității de construcții-montaj; prestări de servicii, inclusiv în proiectare și informatică; proiectare de materiale de construcții, prefabricate, utilaje, piese de schimb etc. specifice activității. Municipiul București, Calea Moșilor nr. 36, sector 3 306,965

din care:

a) 243,634

b) 63,331

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
12. „Coref” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice sau fizice de lucrări de construcții, izolații, lucrări refractare, servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Municipiul București, strada Baia de Fier nr. 10, sector 3 69,707

din care:

a) 23,816

b) 45,891

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
13. „Gip” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: structuri înalte glisate, izolații, precomprimări, îmbunătățirea terenurilor de fundare, reparații curente și capitale, prestări servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, produse, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. București, șos. Olteniței km 11, Sectorul agricol Ilfov 118,772

din care:

a) 79,274

b) 39,498

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
14. „Retizoh” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: lucrări de izolații tehnologice și lucrări speciale, înzidiri refractare și închideri, reparații curente și capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării, realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Craiova, str. Câmpia Islaz nr. 40, județul Dolj 99,640

din care:

a) 32,103

b) 67,537

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
15. „Izocon” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: lucrări de izolații tehnologice și lucrări speciale, înzidiri refractare și închideri, reparații curente și capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Municipiul Brașov, strada Zizinului nr. 78 B, județul Brașov 60,364

din care:

a) 13,386

b) 46,978

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
16. „Izopa”- S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: lucrări de izolații tehnologice și lucrări speciale, înzidiri refractare și închideri, reparații curente și capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 4, județul Cluj 51,488

din care:

a) 23,170

b) 28,318

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
17. „Itels” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: lucrări de izolații tehnologice și lucrări speciale, înzidiri refractare și închideri, reparații curente și capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Municipiul Iași, str. Armeană nr. 12, județul Iași 54,902

din care:

a) 15,513

b) 39,389

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
18. „Sicvas” - S.A. Realizarea în țară și străinătate pentru persoane juridice și fizice de: lucrări de izolații tehnologice și lucrări speciale, înzidiri refractare și închideri, reparații curente și capitale, prestări de servicii, inclusiv în domeniul proiectării; realizare și comercializare de materiale, utilaje, piese de schimb etc. necesare activității de construcții-montaj. Municipiul Vaslui, str. Podul Înalt nr. 12, județul Vaslui 5,853

din care:

a) 3,157

b) 2,696

Trustul-antrepriză generală de lucrări speciale și izolații tehnologice București
19. „Precon” - S.A. Realizarea în țară și străinătate de: lucrări de construcții, instalații-montaj, reparații construcții și instalații, realizarea și comercializarea de produse și materiale necesare activității de construcții; lucrări de mecanizare și transporturi auto, consulting, marketing, proiectare în construcții, încercări și verificări de laborator, studii topo, asistență tehnică și prestații cu tehnică de calcul, ofertare și contractare, expertize tehnice, gospodărie comunală; activitatea de cazare, cantine, agrement în domeniul construcțiilor. Oradea, str. Cazaban nr. 50, județul Bihor 41,707

din care:

a) 23,611

b) 18,096

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
20. „Crișana” - S.A. Realizarea în țară și străinătate de: lucrări de construcții, instalații-montaj, reparații construcții și instalații, realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții, prestații în construcții; gospodărie comunală. Oradea, str. Borșului nr. 7, județul Bihor 163,385

din care:

a) 67,036

b) 96,349

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
21. „Exacta Oradea” - S.A. Realizarea în țară și străinătate de: lucrări de instalații electrice, sanitare, încălzire, gaze, ventilații și montaj; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții; reparații la construcții și instalații, prestații în construcții, gospodărie comunală. Oradea, strada Borșului nr. 7, județul Bihor 22,155

din care:

a) 3,592

b) 18,563

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
22. „Simbac” - S.A. Realizarea și comercializarea în țară și străinătate de materiale și produse necesare activității de construcții. Oradea, strada Borșului nr. 7 B, județul Bihor 42,679

din care:

a) 37,617

b) 5,062

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
23. „Sme Oradea” - S.A. Prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport în țară și străinătate; reparații la utilaje, realizarea și comercializarea de produse și piese de schimb pentru utilaje de construcții. Oradea, strada Borșului nr. 14 B, județul Bihor 18,597

din care:

a) 23,084

b) 4,487

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
24. „Comar” - S.A. Realizarea în țară și străinătate de: lucrări de construcții, instalații-montaj, reparații în construcții și instalații, prestații; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții; activitate de cantine, cazare, în special, pentru persoane juridice și fizice din domeniul construcțiilor. Baia Mare, str. Minerilor nr. 16, județul Maramureș 45,134

din care:

a) 38,429

b) 12,705

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
25. „Inmar” - S.A. Realizarea în țară și străinătate de: lucrări de instalații sanitare, încălzire, gaze, ventilații și montaj în construcții; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții-montaj. Baia Mare, strada Minerilor nr. 16, județul Maramureș 20,271

din care:

a) 15,300

b) 4,971

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
26. „Elmar” - S.A. Realizarea în țară și străinătate a lucrărilor de instalații electrice la construcții; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții-montaj. Baia Mare, str. Minerilor nr. 16, județul Maramureș 15,282

din care:

a) 9,190

b) 6,092

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
27. „Samaco” - S.A. Realizarea în țara și străinătate de: construcții, instalații-montaj, reparații în construcții și instalații; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții, gospodărie comunală; activitate de cantine, în special, pentru persoane juridice și fizice din domeniul construcțiilor. Satu Mare, strada Careiului nr. 46, județul Satu Mare 66,104

din care:

a) 32,317

b) 33,787

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea
28. „Simont” - S.A. Realizarea în țară și străinătate a lucrărilor de instalații electrice, sanitare, încălzire, gaze, ventilații și montaj în construcții; realizarea și comercializarea de materiale și produse necesare activității de construcții. Satu Mare, strada Careiului nr. 46, județul Satu Mare 29,032

din care:

a) 17,439

b) 11,593

Trustul-antrepriză generală de construcții industriale Oradea


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale ...................

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială .........

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele: „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea .................

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor potrivit legii.

Societatea poate avea și alte sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înființării acesteia și se înscrie în registrul Camerei de comerț și industrie.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Scopul societății este:

......................................................

Articolul 6

Obiectul de activitate al societății este

......................................................

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de ................., împărțit în ...... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbru sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot, în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și altor drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;

e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;

h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, ale comisiei de cenzori sau ale expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;

m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație (directorului general), directorului, adjuncților acestuia și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunărilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar, la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar, la doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți, sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Articolul 18

Consiliul împuterniciților statului este format din 7-15 membri din care fac parte obligatoriu următorii:

 • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • reprezentanți (ingineri, economiști, juriști, tehnicieni, alți specialiști) din domeniul de activitate al societății.

Componența consiliului se aprobă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 7-15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, putând avea și calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de aceiași acționari care au desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administratorul pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte, componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe), potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Articolul 21

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director) în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 22

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • în încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 3 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 23

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 24

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Până la aprobarea legislației de domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului pot fi plătite integral sau parțial în valută, în limita disponibilităților, potrivit legii.

Articolul 25

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

Articolul 20

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau, eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 27

Evidența cantabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 28

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț, se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 29

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 30

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 31

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • hotărârea adunării generale;
 • falimentul;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la sumă rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
 • la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 32

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 33

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societăți și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Articolul 34

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2/1-2/28 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.