autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din Codul penal și alte acte normative
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Pentru a sublinia caracterul profund umanist al regimului instaurat în România de revoluția populară și pentru realizarea propunerilor făcute de cetățeni,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pedeapsa cu moartea prevăzută pentru unele infracțiuni din Codul penal și legile speciale este abolită și se înlocuiește cu pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 2. - De la data adoptării prezentului decret-lege toate dispozițiile privind pedeapsa cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală și alte acte normative, în afara celor prevăzute în art. 4, sunt considerate că se referă la pedeapsa detențiunii pe viață.

Art. 3. - Pedepsele cu moartea, aplicate prin hotărâri rămase definitive dar neexecutate, se înlocuiesc cu pedeapsa detențiunii pe viață, potrivit procedurii privind înlocuirea acestei pedepse.

Art. 4. - Se abrogă art. 54, 55, 120 alin. 4 și 130 din Codul penal, precum și prevederile referitoare la executarea pedepsei cu moartea din Legea nr. 23/1969 și din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2282/1969.