autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni în domeniul activităților de construcții-montaj, industrie și servicii din transporturi
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice române, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu legislația română și cu statutele din anexa nr. 2 (2.1[1]-2.21[1]).

Art. 3. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni va fi modificat corespunzător pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile legii.

Art. 4. - Unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1, coloana 5 se desființează iar activul și pasivul acestora se preiau de societățile comerciale înființate, potrivit prezentei hotărâri.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. - Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale pe acțiuni care se înființează în domeniul activităților de construcții-montaj, industrie și servicii din transporturi
Nr. crt. Denumirea societății care se înființează Obiectul de activitate al societății comerciale Sediul principal al societății comerciale Valoarea capitalului social inițial

din care:

a) mijloace fixe

b) mijloace circulante

- mil. lei -

Unitatea economică de stat care își încetează activitatea
0 1 2 3 4 5
1. Societatea de construcții căi de comunicații „C.C.C.F.” București - S.A. - realizarea lucrărilor de construcții-montaj în țară și în străinătate pentru transporturi feroviare, rutiere, hidrotehnice, aeroporturi, metrou și alte construcții civile, industriale și edilitare;

- fabricarea și comercializarea de:

 • agregate de carieră și balastieră;
 • prefabricate de beton;
 • construcții și confecții metalice și de lemn;
 • mașini, utilaje și piese de schimb specifice activității;
 • montaje și utilaje tehnologice: feroviare, poduri rulante, macarale portuare și diverse;

- execuția de lucrări și prestații cu utilaje de construcții, mijloace de transport auto și cu vagoane speciale de cale ferată;

- efectuarea de lucrări privind:

 • proiectarea, ofertarea, contractarea, elaborarea și prelucrarea de produse și programe informatice, inclusiv service pentru tehnică de calcul;
 • activități de marketing și management;
 • pregătirea profesională a personalului prin grupurile școlare, centrele de pregătire și perfecționare proprii;
 • aprovizionare;
 • probe și analize de laborator conform normelor interne și internaționale;
 • cazare, cantine, creșe, grădinițe, turism și alte domenii cu caracter social;

- executarea de operațiuni privind activitatea de comerț exterior prin:

 • executarea de lucrări de construcții-montaj;
 • export de produse realizate în societate sau în colaborare;
 • cooperare cu firme străine pentru realizarea în comun, în țară sau străinătate, de activități din domeniul de activitate al societății;
 • importul de materiale, utilaje, mijloace de transport, piese de schimb și produse informatice;
 • executarea de operațiuni privind dobândirea, valorificarea și transmiterea de orice drepturi miniere, mobiliare și imobiliare, precum și participarea sub orice formă în dobândirea și valorificarea acestor drepturi.
București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 2.229,8

a) 1.821,0

b) 408,8

Centrala de construcții căi ferate București cu următoarele unități componente:
 • Grup șantiere metrou București
 • Grup șantiere căi de comunicații Călărași
 • Grup șantiere construcții căi ferate Cornetu
 • Grup șantiere poduri București
 • Întreprinderea de construcții, întreținere și reparații a clădirilor. Departamentului transporturilor București
 • Grup șantiere lucrări speciale București
 • Întreprinderea de utilaj greu construcții căi ferate București
 • Baza de aprovizionare și intendență București
 • Secția de proiectare construcții și organizări de șantier
 • Secția de proiectare produse industriale și tehnologii București
 • Grupul de șantiere căi ferate București
 • Secția prefabricate beton Blejoi
 • Centrul de calcul electronic
 • Laboratorul central C.C.C.F.
 • Grupul școlar de construcții C.F. București
 • Grupul școlar de construcții C.F. Pitești
 • Grupul școlar de construcții C.F. Fetești
 • Grup șantiere drumuri și poduri Brașov
 • Grup șantiere drumuri și poduri Cluj
 • Grup șantiere drumuri și poduri Timișoara
 • Grup șantiere poduri dunărene Fetești
 • Secția de utilaj greu și transport Fetești
2. Societatea de construcții căi ferate și alte căi de comunicații Rîmnicu Vîlcea - S.A. - executarea lucrărilor de construcții-montaj feroviare, rutiere, aeronavale, civile și industriale în țară și străinătate;

- realizarea și comercializarea de prefabricate de beton, produse de carieră și balastieră, confecții metalice și alte produse specifice lucrărilor de construcții-montaj;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto;

- servicii de cazare, cantine, aprovizionare pentru activități de construcții-montaj.

Rîmnicu Vîlcea, str. Cerna nr. 10, județul Vîlcea 26,4

a) 4,9

b) 21,5

Grupul de șantiere de construcții căi ferate Rîmnicu Vîlcea
3. Societatea de construcții căi ferate și alte căi de comunicații „Concefa” Sibiu - S.A. - executarea lucrărilor de construcții-montaj feroviare, rutiere, aeroportuare, civile și industriale în țară și străinătate;

- realizarea și comercializarea de prefabricate de beton, produse de carieră și balastieră, confecții metalice și alte produse specifice lucrărilor de construcții-montaj;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto;

- servicii de cazare, cantine, aprovizionare pentru activitate de construcții-montaj.

Sibiu, str. Gării nr. 6, județul Sibiu 141,3

a) 120,1

b) 21,2

Grupul de șantiere construcții căi ferate Sibiu
4. Societatea de construcții „Tunele” Brașov - S.A. - executarea lucrărilor de tunele de cale ferată, rutiere, metrou sau pentru alte destinații în țară și străinătate;

- executarea lucrărilor de construcții-montaj din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului;

- realizarea și comercializarea produselor de carieră și balastieră, de prefabricate de beton, confecții metalice și alte materiale de construcții;

- realizarea și comercializarea de instalații, echipamente de construcții și piese de schimb specifice;

- reparații auto și utilaje de construcții;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto;

- comerț exterior prin execuția de lucrări de construcții-montaj și export produse industriale realizate de societate sau în colaborare;

- servicii de aprovizionare, cantine, cazare în cămine, locuințe, hoteluri, prelucrarea automată a datelor, școlarizare.

Brașov, str. Automotoare nr. 14, județul Brașov 230,9

a) 158,8

b) 72,1

Întreprinderea de tunele Brașov
5. Societatea de construcții poduri „Arpom” București - S.A. - executarea lucrărilor de poduri de cale ferată, rutiere sau pentru altă destinație în țară sau străinătate;

- executarea lucrărilor de montaje și construcții metalice pentru: turnuri de telecomunicații, hale industriale și alte structuri tehnice;

- montaje de utilaje tehnologice, transtainere feroviare, poduri rulante, macarale portuare și diverse;

- reparații de utilaje tehnologice și construcții metalice;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto;

- executarea lucrărilor de construcții-montaj, hidrotehnice, civile și industriale;

- executarea de lucrări de construcții-montaj: drumuri, poduri, aeroporturi, porturi, căi ferate, canale, clădiri industriale, administrative și de locuit în țară și străinătate.

București, str. Carol Knappe nr. 14, sector 1 108,2

a) 64,9

b) 43,3

Grupul de șantiere de poduri București
6. Societatea de construcții și transporturi București - S.A. - realizarea și comercializarea produselor de carieră și balastieră, prefabricate de beton, confecții metalice și alte materiale de construcții;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto;

- reparații de utilaje de construcții și mijloace de transport;

- comerț exterior prin execuția de lucrări de construcții-montaj și export de produse realizate de societate sau în colaborare;

- servicii de proiectare, consulting, laborator, ofertare, informatică, cazare, cantine, gospodării anexe.

București, str. Opanez nr. 3, sector 2 593,3

a) 419,1

b) 174,2

Întreprinderea de drumuri și poduri București
7. Societatea de utilaj greu „Condax” - S.A. - prestații cu utilaje grele de construcții și mijloace de transport;

- producerea, recondiționarea și comercializarea pieselor de schimb specifice utilajelor grele de construcții și mijloacelor de transport.

Comuna Chitila, str. Rudeni nr. 6, Sectorul agricol Ilfov 262,3

a) 250,6

b) 11,7

Întreprinderea de utilaj greu pentru calea ferată București
8. Societatea de semnalizări și automatizări feroviare „Isaf” București - S.A. - realizarea și comercializarea în țară și străinătate de:
 • confecții și construcții metalice;
 • echipamente pentru instalații fixe de tracțiune electrică 25 KV;

- echipamente pentru electroalimentare, de automatizări, semnalizări, electronică profesională și de tehnică de calcul;

- executarea de lucrări de construcții-montaj, inclusiv service pentru:

 • instalații fixe de tracțiune electrică feroviară;
 • instalații de semnalizări și automatizări;
 • instalații comunicații electrice, teleinformare pentru agrement;

- servicii de cercetare și proiectare pentru echipamente și instalații specifice.

București, calea Giulești nr. 14, sector 6 194,8

a) 95,5

b) 99,3

Întreprinderea de semnalizări și automatizări feroviare București
9. Societatea de poduri metalice și prefabricate de beton „Ind-Complex-CF” Pitești - S.A. - realizarea și comercializarea de:
 • poduri metalice de cale ferată normală și îngustă;
 • mașini, utilaje și instalații specifice în transporturi și telecomunicații;
 • instalații de ridicat de orice tip;
 • confecții metalice, civile, industriale și de transmisie;
 • utilaje de automatizare-modernizare la calea ferată;
 • piese din oțel turnat, carbon obișnuit slab aliat și austenitic;
 • piese de schimb pentru instalațiile și utilajele din producția proprie;
 • servicii de proiectare, tehnologice, service, analize laborator în domeniul betoane, oțeluri și suduri;
 • prefabricate de beton.
Pitești, str. Tudor Vladimirescu nr. 115, județul Argeș 281,5

a) 232,7

b) 48,8

Întreprinderea de poduri metalice și prefabricate de beton Pitești
10. Societatea de producție industrială „Flacăra” Buzău - S.A. - fabricarea și comercializarea:
 • traverselor metalice pentru cale ferată;
 • elementelor prefabricate din beton;
 • produselor din mase plastice și cauciuc pentru cale ferată și alte destinații;
 • echipamentului de protecție din mase plastice;

- reparații la materialul rulant de cale ferată, vagoane speciale;

- prestații și servicii specifice activității societății;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Buzău, str. Bazalt nr. 15, județul Buzău 113,6

a) 66,3

b) 47,3

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Buzău
11. Societatea de producție industrială „Romet” Baia Mare - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea rocilor naturale pentru construcții căi ferate, drumuri, hidrotehnice;

- producerea, montarea, repararea și comercializarea:

 • utilajelor de construcții: excavatoare, concasoare, ciururi;
 • mașini pentru prelucrarea rocilor;
 • instalații de transport fixe și mobile;
 • instalații de prelucrare a agregatelor de balastieră și carieră;
 • utilaje pentru industria alimentară și a nutrețurilor combinate;
 • echipamente pentru industria alimentară, chimică și a nutrețurilor combinate;
 • material rulant și containere de orice tip;

- producerea și comercializarea materialelor de construcții și confecții metalice;

- fabricarea de oxigen, bioxid de carbon, azot;

- executarea de lucrări de construcții-montaj în industria materialelor de construcții, alimentară, chimică și minieră;

- prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport, auto;

- servicii de proiectare, informatică.

Baia Sprie, str. Cărămizilor nr. 35, județul Maramureș 218,2

a) 181,3

b) 36,9

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Maramureș
12. Societatea de producție industrială „Ineul” Năsăud - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră și balastieră;

- producerea și comercializarea de beton, prefabricate de beton, confecții și structuri de metal și de lemn, unelte și accesorii pentru agricultură;

- executarea de lucrări de construcții-montaj cu materiale produse de societate;

- executarea de galerii subterane pentru diverse scopuri;

- reparații și montaj de utilaje și instalații specifice, inclusiv service;

- prestații cu utilaje și mijloace de transport;

- servicii de proiectări, informatică și prelucrarea datelor, activități de marketing, cazare, cantine;

- activitate de comerț exterior prin lucrări de construcții-montaj și export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Năsăud, b-dul Grănicerilor nr. 18, județul Bistrița-Năsăud 146,0

a) 130,0

b) 16,0

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Maramureș
13. Societatea de producție industrială „Grandemar” Cluj - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră;

- producerea și comercializarea de prefabricate de beton;

- proiectarea, realizarea și comercializarea de instalații și utilaje pentru producerea agregatelor de carieră și balastieră;

- lucrări de construcții-montaj, deschideri de carieră, terasamente;

- prestații cu utilaje și mijloace de transport, demolări cu sau fără explozivi;

- activitate de comerț exterior prin lucrări de construcții-montaj sau export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Cluj-Napoca, str. Migdalului nr. 20, județul Cluj 231,9

a) 231,0

b) 0,9

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Someșeni
14. Societatea de producție industrială „Ipic” București - S.A. - realizarea și comercializarea de:
 • construcții și confecții metalice;
 • tâmplărie metalică și de lemn;
 • containere tip I.S.O.;
 • containere amenajate pentru organizări de șantier și diverse;
 • utilaje tehnologice;
 • piese de schimb;

- prestări și servicii specifice profilului societății;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Comuna Chitila, str. Rudeni nr. 2, Sectorul agricol Ilfov 119,6

a) 81,6

b) 38,0

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate București
15. Societatea de producție industrială „Hameroc” Miercurea-Ciuc - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră;

- realizarea și comercializarea de:

 • utilaje și piese de schimb, dispozitive și subansamble pentru prelucrarea produselor de carieră, inclusiv service;
 • construcții metalice și de lemn;
 • prefabricate de beton;
 • seifuri și alte dispozitive pentru păstrarea valorilor;

- prospectarea și exploatarea geologică a zăcămintelor de roci utile;

- realizarea lucrărilor de construcții-montaj civile și industriale;

- executarea reviziilor și reparațiilor vagoanelor de marfă;

- prestări de servicii specifice profilului societății;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Miercurea-Ciuc, str. Harghitei nr. 37, județul Harghita 613,6

a) 516,5

b) 97,1

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Harghita
16. Societatea de producție industrială „Carmetaplast” Deva - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră pentru cale ferată, drumuri și alte construcții;

- realizarea și comercializarea de traverse de beton și alte prefabricate;

- fabricarea și comercializarea de:

 • piese de schimb pentru auto și utilaje;
 • construcții metalice;
 • produse din mase plastice și textile pentru calea ferată și auto;
 • utilaje și echipamente specifice activității societății;

- reparații de utilaje și mijloace de transport auto;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Deva, str. Emanoil Gojdu nr. 79, județul Hunedoara 308,9

a) 261,2

b) 47,7

Întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate Deva
17. Societatea de producție industrială „Prebet” Aiud - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor de râu;

- realizarea și comercializarea de:

 • traverse de beton și alte prefabricate de beton;
 • construcții și confecții metalice și de lemn;

- execuția lucrărilor de construcții-montaj civile și industriale, de drumuri și poduri;

- fabricarea și comercializarea de mașini, utilaje și piese de schimb specifice construcțiilor, inclusiv service;

- prestări cu utilaje și mijloace de transport auto;

- servicii de proiectare, asistență tehnică, consulting, engineering, analize laborator și informatică;

- activități de comerț exterior prin execuția de lucrări de construcții-montaj și export de produse realizate de societate.

Aiud, str. Arenei nr. 10, județul Alba 162,3

a) 119,7

b) 42,6

Întreprinderea de prefabricate din beton Aiud
18. Societatea de producție industrială „Duna Pref” Giurgiu - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea agregatelor de râu;

- realizarea și comercializarea de:

 • traverse de beton, grinzi de poduri și alte prefabricate de beton;
 • construcții și confecții metalice și de lemn;

- execuția lucrărilor de construcții-montaj civile și industriale;

- servicii de proiectare, asistență tehnică, laborator, informatică;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Giurgiu, str. Portului nr. 2, județul Giurgiu 158,5

a) 142,8

b) 15,7

Întreprinderea de poduri din beton Giurgiu
19. Societatea de producție industrială „Carb” Brașov - S.A. - extragerea, prelucrarea și comercializarea produselor de carieră și balastieră;

- realizarea și comercializarea de:

 • prefabricate de beton;
 • construcții și confecții metalice;

- executarea lucrărilor de construcții-montaj civile și industriale;

- prestații cu utilaje și mijloace de transport;

- servicii de proiectare, pirotehnice, asistență tehnică și alte domenii;

- activități de comerț exterior prin export de produse realizate de societate sau în colaborare.

Brașov, str. Transilvaniei nr. 28, județul Brașov 250,3

a) 219,1

b) 31,2

Întreprinderea de cariere și balastiere Brașov
20. Societatea de producție industrială „Coruc” București - S.A. - fabricarea și comercializarea de mașini și utilaje tehnologice pentru construcții de drumuri, poduri, lucrări hidrotehnice și de cale ferată;

- fabricarea și comercializarea de:

 • piese brute turnate din fontă și aliaje neferoase;
 • piese de schimb pentru utilaje tehnologice și agregatele acestora;

- confecții metalice pentru utilaje tehnologice și pentru diverse lucrări de construcții-montaj;

- reparații de utilaje de construcții, utilaje energetice, mijloace de încărcare a agregatelor și transmisiilor acestora;

- întreținerea și repararea mașinilor-unelte și a utilajelor tehnologice din dotare;

- activități de service pentru utilajele produse sau cele similare;

- servicii de proiectare utilaj tehnologic specifice profilului societății, asistență tehnică, informatică, prelucrarea automată a datelor, cazare, cantine, laborator.

Comuna Otopeni, b-dul R.S.R. nr. 1, Sectorul agricol Ilfov 155,7

a) 102,0

b) 53,7

Întreprinderea de utilaje pentru drumuri și poduri Otopeni
21. Societatea de comerț exterior „Contransimex” București - S.A. - export de construcții-montaj în domeniul transporturilor, lucrărilor publice, telecomunicațiilor, amenajării teritoriului, geniu civil;

- export de produse din profilul transporturilor, produse prelucrate din metal, inclusiv piese de schimb;

- export de linii tehnologice pentru producția de piatră spartă;

- import de utilaje și materiale pentru execuția în străinătate a lucrărilor de construcții-montaj;

- import de instalații complexe și utilaje pentru investiții din domeniul transporturilor, lucrărilor publice, amenajării teritoriului și al telecomunicațiilor, inclusiv licențe, documentații și asistență tehnică;

- import de piese de schimb și materiale pentru întreținerea și repararea mijloacelor de transport feroviar, naval, auto și comunicații;

- alte activități de comerț exterior, servicii, asistență tehnică, consulting, operațiuni de switch, alerretour, lohn, consignații, know-how, licitații, barter, cooperare, gaj, ipotecă, magazine;

- activitate internă și externă de prestații, întreținere, exploatare, reparare și aprovizionare cu piese de schimb pentru parcul de utilaje de construcții și mijloace de transport destinate a lucra în străinătate.

București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 157,3

a) 157,3

b) -

Întreprinderea de comerț exterior „CONTRANSIMEX” București


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale „.................” - S.A.
Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este ................

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare și sediul societății.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială de construcții căi de comunicații „C.C.C.F.” este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, ............

Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, în conformitate cu legile române, ale țărilor pe teritoriul cărora activează și prevederile prezentului statut.

Articolul 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare în registrul comerțului.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul de activitate

Scopul societății este realizarea de lucrări de construcții-montaj, producerea și comercializarea de produse și servicii în domeniul căilor de comunicații.

Articolul 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este:

.........................................................

.........................................................

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ....... lei împărțit în ........ acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8

Acțiunile

Acțiunile societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acestea vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
c) aleg directorul (directorul general) și adjuncții acestuia, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul (directorul general) și adjuncții acestuia pot fi aleși și dintre membrii consiliului de administrație;
d) stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
g) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
i) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, birouri, agenții, reprezentanțe;
j) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
k) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
l) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;
m) hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
n) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general, directorului, adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății;
o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele k) și l) vor putea fi duse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

Articolul 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație în țară.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezvoltă probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatelor existente în societate.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență:

 • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului;
 • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membrii, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare

Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administrație format din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport cu volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

La prima ședință consiliul de administrație va alege, dintre membrii săi, un președinte și doi vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă angajarea și concedierea personalului și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
e) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
f) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate;
g) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor;
j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.
Capitolul VI
Articolul 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși de consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director) în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII

Gestiunea societății

Articolul 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția experților contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau, ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale.

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

Capitolul VIII

Activitatea societății

Articolul 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de directorul general (directorul) al societății.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație. Premiile, gratificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual personalului, pot fi plătite potrivit legii.

Articolul 24

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

 • amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și se include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii, sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății;
 • prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
 • amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.
Articolul 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

Articolul 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Articolul 28

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 29

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se face prin hotărâre a Guvernului.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Articolul 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului social;
b) hotărârea adunării generale;
c) falimentul;
d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurări de forță majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X

Dispoziții finale

Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.21 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, obiectul de activitate, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.