autentificare cu OpenID
Decret-lege privind înființarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea și pedepsirea actelor teroriste
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Având în vedere faptul că în timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 s-au săvârșit de către elemente puse în slujba dictaturii acte teroriste care au avut ca urmări pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale și că sunt necesare judecarea și pedepsirea de urgență a celor ce se fac vinovați de comiterea unor astfel de acte,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Se instituie tribunale militare extraordinare în toate județele țării și în municipiul București pentru judecarea celor care sunt vinovați de săvârșirea actelor de teroare.

Art. 2. - Tribunalele militare extraordinare judecă în complet format din doi judecători de la tribunalele județene, delegați de președintele acestor tribunale, și trei ofițeri, desemnați de comandamentele militare locale.

În județele Cluj, Iași și Timișoara, precum și în municipiul București, completul de judecată este format din doi judecători de la tribunalele militare de mare unitate din aceste garnizoane, delegați de președintele acestor tribunale, și trei ofițeri, desemnați de comandamentele militare locale.

Art. 3. - Tribunalele militare extraordinare judecă infracțiunile prevăzute în Codul penal și legile speciale comise în scopul înăbușirii revoluției populare și destabilizării statului, care au pus în pericol existența acestuia, viața, integritatea corporală și sănătatea persoanelor, patrimoniul obștesc, personal sau particular și bunurile din patrimoniul cultural național.

Tribunalele militare extraordinare judecă, de asemenea, infracțiunile de tăinuire și favorizare a infractorului, în legătură cu faptele prevăzute în alin. 1.

Dispozițiile din Codul de procedură penală și din alte acte normative, referitoare la competența după calitatea persoanei, nu sunt aplicabile.

Art. 4. - Judecarea faptelor prevăzute în art. 3 se face de urgență potrivit procedurii pentru infracțiunile flagrante. Participarea procurorului la judecată este obligatorie.

În caz de concurs de infracțiuni, indivizibilitate sau conexitate, judecarea tuturor faptelor se face de tribunalele militare extraordinare.

Asistența juridică este obligatorie. Dacă inculpatul nu și-a ales un avocat, se desemnează un apărător din oficiu.

Art. 5. - Recursurile împotriva sentințelor pronunțate de tribunalele militare extraordinare se judecă de urgență de tribunalul militar teritorial, în complet format din trei judecători.