autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului addendum la Acordul comercial dintre România și Republica Peru pentru perioada 1991-1995
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul addendum la Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru pentru perioada 1991-1995, semnat la Lima la 23 ianuarie 1991.


[modificare] Protocolul addendum la Acordul comercial dintre România și Republica Peru

Încheiat între Ministerul Comerțului și Turismului pentru Guvernul României și Institutul de Comerț Exterior pentru Guvernul Republicii Peru, pentru perioada 1991-1995.
Având în vedere necesitatea creșterii și diversificării schimburilor comerciale între cele două țării,
în conformitate cu cele stabilite prin Acordul comercial semnat între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru la 9 noiembrie 1968, în vigoare de la 17 iunie 1969,
se hotărăște:

Articolul I - Ministerul Comerțului și Turismului pentru Guvernul României și Institutul de Comerț Exterior pentru Guvernul Republicii Peru sunt părți contractante ale prezentului protocol.

Articolul II - Fiecare parte contractantă va promova acțiunile necesare, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația sa națională, pentru a sprijini organismele și întreprinderile țării sale cu scopul ca acestea să realizeze exporturi sau importuri de mărfuri ale celeilalte părți contractante.

Articolul III - În scopul realizării efective a schimburilor comerciale bilaterale, așa cum se menționează la articolul II, se anexează listele „A” și „B”, care fac parte integrantă din prezentul protocol, în care se stabilesc produsele de export peruan și românești de interes pentru ambele părți contractante. Listele menționate au caracter indicativ, fără să limiteze posibilitățile de comercializare a altor produse.

Articolul IV - Ambele părți contractante vor adopta măsurile pe care le consideră necesare pentru ca întreprinderile și organizațiile din cele două țări, autorizate pentru a efectua operațiuni de comerț exterior, în cel mai scurt termen, să inițieze negocieri pentru încheierea de contracte, acorduri de cooperare și alte înțelegeri în scopul executării acestui protocol.

Articolul V - Ca rezultat al acțiunilor ce se vor realiza în baza prezentului protocol, părțile contractante convin că valoarea totală a schimburilor comerciale bilaterale, în perioada 1991-1995, va putea atinge aproximativ 70 milioane dolari pe an.

Articolul VI - Toate livrările de produse în cadrul prezentului protocol se vor efectua conform celor stipulate în Acordul comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la 9 noiembrie 1968, și pe baza valorilor, termenelor și condițiilor de livrare care se vor stabili prin contractele dintre întreprinderile și organizațiile interesate ale celor două țări.

Articolul VII - Derularea și înregistrarea valorii FOB a tranzacțiilor cu produsele la care se referă articolul III al prezentului protocol se vor efectua în conformitate cu prevederile Acordului bancar, semnat la 16 decembrie 1988 între Banca Română de Comerț Exterior - București, România și Banca Centrală de Rezerve a Peru, în care se specifică termenele și condițiile corespunzătoare pentru administrarea conturilor speciale (în dolari S.U.A.) deschise de către cele două bănci.

Articolul VIII - Părțile contractante vor analiza periodic evoluția fluxurilor comerciale și funcționarea mecanismelor pe care le stabilește prezentul protocol și vor prezenta recomandări conținând măsurile respective pentru cea mai bună realizare a acestuia. Aceste recomandări vor fi aprobate prin acordul comun al părților contractante în cadrul reuniunilor de lucru ce se vor realiza cel puțin o dată pe an, alternativ în orașele București sau Lima. De asemenea, modul de funcționare și executare a prezentului protocol va fi oportun analizat în comisia mixtă.

Articolul IX - Eventualele neînțelegeri în legătură cu interpretarea sau realizarea prezentului protocol vor fi soluționate amiabil și oportun de către reprezentanții părților contractante în cadrul reuniunilor de lucru menționate la articolul VIII.

Articolul X - Protocolul va intra în vigoare la data semnării sale și va avea valabilitate până la 31 decembrie 1995.

Articolul XI - Prevederile prezentului protocol vor putea fi modificate la cererea uneia din părțile contractante și cu aprobarea necesară a celeilalte. Modificările vor intra în vigoare prin schimb de note diplomatice.

Articolul XII - Contractele semnate în baza acestui protocol, care nu s-au realizat integral până la expirarea valabilității sale, se vor finaliza beneficiind de toate prevederile prezentului protocol.


Semnat la Lima la 23 ianuarie 1991, în două exemplare originale în limbile română și spaniolă, ambele texte fiind egal valabile.

Pentru Guvernul României,
Ioan Oprișan
Pentru Guvernul Republicii Peru,
Luis Ramirez Daza


[modificare] Lista „A”
Produse peruane de export
 • Furnir
 • Sârmă de cupru electrolitic
 • Cablu neizolat de cupru
 • Aliaje de cupru
 • Bare și profile de cupru
 • Platine de cupru
 • Benzi laminate de cupru
 • Tuburi de cupru
 • Plăci, planșe și bare de alarmă
 • Anozi de zinc
 • Planșe, foi și produse trase de zinc
 • Planșe pentru zincografie
 • Discuri de zinc pentru baterii electrice
 • Electrozi de sudură
 • Baritină
 • Minereu de fier
 • Confecții tricotate de bumbac (îmbrăcăminte exterioară, îmbrăcăminte de corp și pulovere)
 • Confecții din țesături plane de bumbac
 • Confecții de lâna și alpaca (amestecuri)
 • Încălțăminte de piele, încălțăminte sport
 • Cafea verde
 • Creme și supe liofilizate
 • Conserve de pește
 • Conserve de fructe de mare
 • Conserve de fructe și zarzavaturi
 • Sucuri și concentrate de fructe
 • Sucuri îmbuteliate de fructe tropicale: maracuya, lulo, guarana, ananas, papaia etc.
 • Ulei special de lămâie
 • Alte produse de interes.


[modificare] Lista „B”
Produse românești de export
 • Echipamente petroliere de foraj și extracție de petrol
 • Echipamente miniere
 • Instalații pentru industria metalurgică și siderurgică
 • Complexe industriale chimice și petrochimice, obiective la cheie
 • Mașini-unelte
 • Centrale termoelectrice, hidroelectrice, echipamente energetice
 • Material rulant feroviar (locomotive, vagoane etc.)
 • Camioane și autobuze, părți și piese de camioane și autobuze
 • Autoturisme de teren, părți și piese de autoturisme
 • Sistem de transport urban de pasageri cu troleibuze (inclusiv echipamente electrice aferente și stații, transformatoare electrice, rețele electrice)
 • Tractoare și mașini agricole, părți și piese de tractoare și mașini agricole
 • Echipamente pentru irigații și îmbunătățiri funciare
 • Echipamente și mașini pentru construcția de locuințe
 • Echipamente pentru fabrici de medicamente
 • Instalații și echipamente pentru industria alimentară și industria ușoară
 • Echipamente electrotehnice, inclusiv contori electrici
 • Materiale, echipamente și părți de comutare telefonică
 • Concentratori de linii telefonice
 • Echipamente medicale și medicamente
 • Geamuri și articole de sticlă
 • Îngrășăminte chimice
 • Carbonat de sodiu
 • Polietilenă
 • Pneuri
 • Alte produse de interes.