autentificare cu OpenID
Decret privind numirea în funcție a unui președinte de secție și a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție
 • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
 • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
  În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 82 alin. 1 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și al art. 17 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Ovidiu Zărnescu se numește în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ a Curții Supreme de Justiție.

Art. 2. - Se numesc în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție următorii:

 • Giurgiu Liviu - judecător
 • Graur Bogdan Savin - judecător militar
 • Ionescu Gabriel - judecător
 • Ivanov Costache Alexe - judecător
 • Marica Cornelia Silvia - judecător
 • Mateescu Ștefan - judecător
 • Roșu Maria - judecător
 • Similean Petre - judecător militar
 • Tiucă Ion - judecător.

Art. 3. - Prezentul decret intră în vigoare începând cu data de 1 mai 1991.