autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea delegației părții române în Comisia mixtă pentru întreținerea și reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat româno-bulgare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Locotenent-colonelul Jingan Vasile din Ministerul Apărării Naționale se numește în calitatea de președinte al delegației părții române în Comisia mixtă pentru întreținerea și reconstituirea frontierei în sectorul de uscat al frontierei de stat dintre România și Republica Bulgaria.

Art. 2. - Colonelul Zaim Victor și maiorul Mateescu Emil din Ministerul Apărării Naționale se numesc în calitate de membri ai delegației părții române în comisia mixtă menționată la art. 1.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 75 din 3 mai 1986 se abrogă.